S:1

EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir?

EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir? sorunun cevabı "Zeynep, Ayşe’nin üzüntüsünü yüreğinde hissediyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sam : Have you ever visited Mount Nemrut ?Murat : No, not yet.Sam :You can watch the magnificent sunrise and sunset there.Murat : You mean it has a - - - - view. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en azdır? Hangi kelime iyelik zamiri eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi yargının kipliğine göre önerme çeşitleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin özelliklerinden biridir? "İstanbul'dan Ankara'ya dün geldik." cümlesindeki öznenin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından değildir? "Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan(1) birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim(2). Reis kahvenin önünde kahvesini(3) öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle(4) bakıyordu."Bu parçada, numaralandırılmış kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır? Kırım Savaşı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir? Eşkenar dörtgen ile karenin ortak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir? Uygurlar; Hunlar ve Kök Türklerden farklı ola- rak - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Akşam bize Ankaradan halam gelecek.Cümlesinde kaç kelime vardır? İnsan beyninde, bilgiler gibi renkleri ve kokuları da saklayan bir odak vardır. İnsanları, evleri, semtleri ve şehirleri kokularıyla tanıyabiliyor, onlara dair hatıralarımızı bu kokular yardımıyla gün ışığına çıkarabiliyoruz. ''Âlemin manzarası, renklerden olduğu kadar kokulardan da örülmüştür.'' diyen Ömer Faruk Şerifoğlu'na hak vermeden edemeyiz. Bu manzara, hayatımızın tadını artırır; bizi birbirimize, yaşadığımız mekânlara alıştırır.Yazar, bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? Kilogramı 30 lira olan peynirden 2 kg 500 g aldım. Kaç para ödemeliyim? Öncelikli görevi trafiğin akışını düzenlemek olan meslek aşağıdakilerden hangisidir? Atam, inan isteklerinGelecektir yerineBiz hep beraber ant içtikBu büyük eserine.Yukarıdaki dörtlükte vurgulanan hangisidir? Çöl ve kutup bölgelerinin seyrek nüfuslanmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1. Allahın yardımı ve zafer geldiğinde,2. Ve insanların Allahın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,3. Rabbinin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir? Bir yerin ölçü kullanılmadan kuş bakışı çizimine............. denir. Yukarıdaki boşluğa ne gelebilir? Kuran-ı Kerimde Allahın Bir olduğunu en güzel ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Katı halde elektrik akımını ileten bir madde için;I. Sembolle gösterilir.II. Sabit basınç altında belirli erime ve kaynama noktası vardır.III. Fiziksel olarak daha basit maddelere ayrılır.ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Bir İnsanın kendine yazlık almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır ? Simitçi 5 simiti 500 Kr ‘ ye alıyor. Tanesini 150 Kr ‘ ye satıyor.Simitçi bir simitten kaç Kr kar eder ? Son derse girdiğinde hava iyice kararmıştı. Sınıfa giren hocadan ziyade dışarıdaki alacakaranlık ilgisini çekiyordu. Pencere kenarına uzak olan sırasını, pencereye odaklanmış gözleriyle oturdu- ğu sıraya iyice yakınlaştırıyordu. Bir sıkıntı vardı içinde. Gözlerinde buğu taşıyan bakışlar... Sanki içine bir başkası gelmiş oturmuş, onun komutla- rıyla hareket ediyor, o sus dese susacak, konuş dese konuşacak, ağla dese ağlayacaktı...Bu metinde hangi anlatım teknikleri bir arada kullanılmıştır? En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 13 000 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Türk - İslam kültürünün en önemli eserle- rinden biri olarak kabul edilen ve tasavvuf düşüncesinin ana konularının ele alındığı Mesnevi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Hayvanlarda davranışı inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Doğan,içinde 300 mL su bulunan bir kaba bir taş attı.Suyun hacminin 850 mL ye çıktığını gördü.Buna gore taşın hacmi kaç mililitredir? Nicedir bulutlar bu şehre uğramıyordu. Oysa işte, deniz önce açıklardan itibaren kabarıyor. Rüzgâr geliyor sonra. Fırtına çok geçmeden patlayacak. Bulutlar ufka yaklaşıyor.Ufuk görünmez oluyor. Muazzam bir sis kütlesi, denizin üstünden gelmeye başlıyor, göz göre göre...Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Büşra, okul bahçesinde bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder.Büşranın bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Az yanımda kal, çocukluğum, Temiz yürekli, uysal çocukluğum...Ah, ümit dolu gençliğim.Bu dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel olarak değerlendirilemez? • Allah rızası için yapılan her türlü yardımdır.• Miktar sınırlaması yoktur.• Verenin zengin olması gerekmez.• Her zaman verilebilir.Verilen bu özelliklerin hepsini kapsayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırıya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı tepeler sıra sıra uzanıyordu. Başımı arkaya çevirip baktım. Anadolunun bu yüksek dağı, bu eşsiz ormanlığı, aynı büyüklük ve güzellikle yerinde duruyordu.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ilgaz Dağının özelliklerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir