S:1

62 - ? – 48 – 41 – 34 – 27

Yukarıdaki ritmik saymada ? yerine gelecek sayının okunuşu kaç harflidir?

62 - ? – 48 – 41 – 34 – 27Yukarıdaki ritmik saymada ? yerine gelecek sayının okunuşu kaç harflidir? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Dünyadaki kıtaların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya tamamını alaya alarak biçimini bozmadan gülünç etki yaratmayı amaçlayan oyun türüne ne ad verilir?  Her toplum kendi doğrusunu yanlışını, iyisini kötüsünü, güzelini çirkinini yaratıyor kuşkusuz. Bu değerlendirmeler toplumdan topluma değiştiği gibi zaman içinde de değişir. - - - -Bu metin anlam akışına göre aşağıdakiler­ den hangisiyle tamamlanmalıdır? “Osmanlı Devleti’nden kalma eğitim kurumları incelendiğinde dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunmaktaydı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı.”Bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? “- - - - Restorasyonu sonrasında Japonya büyük bir güç olarak dünya sahnesine  çıkmıştır.”Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olabilir? İlçeleri kim yönetir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?   How many questions - - - - in this test? Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnek değildir?   Bir çiçekçi her gün 6 düzine karanfil satmaktadır. Buna göre çiçekçi, bir haftada kaç karanfil satar? “Ba’sü ba’de’l-mevt’’ ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? "İlknur, gökyüzüne bakınca kuşların göç ettiğini gördü.Ayrıca evlerinin önüne dökülen yaprakları da temizledi.’’Buna göre ‘’ İlknur ’’ hangi mevsimin özelliğini belirtmektedir?  Yarısı 45 olan sayının  2/3 ü  kaç eder? Milli mücadelenin haklılığı ilk kez nerede kabul edilmiştir? Trafiği düzenlemekle görevli olan kişi kimdir?  Bir kümeste 3 horoz ve 7 tane tavuk vardır. Kümesteki horoz ve tavukların toplam kaç ayağı vardır? Because he was ill, he wasn’t at school - - - - .  5 kg kaç g eder? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - -  denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yağlar vücudumuzda ………………….. yetersiz kalınca vücuda enerji sağlar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisini yazabiliriz? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a child’s brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect’.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson,’ Mike says, ‘and it really works!’Mike’s students are sometimes difficult to control. ‘They’re not stupid or lazy,’ he says, ‘but they’re sometimes noisy and rude and you have to be very patient.’ The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I don’t think music changes a child’s brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because they’re more polite and hard-working.’So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mike’s students are listening to the blues!  Which of the following statements are TRUE based on the text?  I. İneklerde süt verimini artırmak,II. İri taneli nohut tohumları elde etmekIII. İlaçlara dayanıklı bitkiler elde etmekYukarıdakilerden hangileri hem klasik hem de modern ıslah çalışmalarının amaçlarındandır? Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak için basın yayın yolunu kullanan millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir. Akıllı, sorumluluk çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi olan Müslümanların ömründe bir kez bu ibadeti yerine getirmesi Allah (c.c.) tarafından emredilmiştir.Yukarıda İslam’ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Bir boyacı 12 gün çalışarak 1572 TL almıştır.Buna göre boyacının bir günde aldığı ücret kaç liradır? 1)  80 < 902)  24 = 423)   33 > 524)   18 = 16Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1-Bir yılda 12 ay vardır.2- Bir yılda 4 mevsim vardır.3-Tüm aylar 30 gün çekerYukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? Mercan Dağı hangi bölgemizdedir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? Hangisi senin kalemin ( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Soruda verilen duruma uygun ifadeyi işaretleyiniz.You are not good at using computers and you have a problem with the Internet and can’t use it. You call your friend. You say:  Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerinden biri değildir?  ....................................., ülkemizin uzaya gözlem amaçlı gönderdiği uydudur.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? "-ler, -lar" eki hangi cümlede "gil" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki ülkeler ortak özelliklerine göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır? I. Düzenli spor yapmakII. Süt ve süt ürünleri tüketmek.III. Ağır eşyalar taşımak.Yukarıdakilerden hangileri destek ve hareket sistemimiz için yapmamız gerekenlerdendir? "Çocuk ağlayınca, annesi koşarak geliyor." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen  özellikler hangi geometrik şekle aittir?   1-Karşılıklı kenar uzunlukları eştir.   2-Karşılıklı açıları birbirine eştir.   3-Köşegen uzunlukları birbirine eş değildir.   4-Komşu açıların toplamı 180 derecedir.   5-İç açıları toplamı 360 derecedir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir