S:1

Bir çıkarma işleminde fark 284tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur?

Bir çıkarma işleminde fark 284tür. Eksilen sayı 115 artırılır, çıkan sayı 11 artarsa yeni fark kaç olur? sorunun cevabı "388" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kasada 46 elma vardır. Bu elmaların 24 tanesi yendi.Geriye kaç elma kalmıştır? Yüce Allaha ibadet eden kişi, onun tüm varlıkları yarat- tığını ve yaşattığını bilir ve ona göre davranır.Bu bilgiye göre ibadetlerini yerine getiren inançlı bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? • Birûni 995 yılında Güneş ve gezegenlerin eğimini saptamıştır.• Ali Kuşçu güneş saati yapmış ve Ayın ilkharitasını çıkarmıştır.• Akşemseddin ilk defa mikrobun varlığından bahsetmiştir.Buna göre Müslüman bilginlerin faaliyetleri ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin iç açıları toplamı 360derece değildir? Ben, dağlarda unutulmuş bir ağaçtım. Yıllarca kendi kendime yaşadım. Bir sabah silkinerek uyandım. İki el, gövdeme ağır bir balta ile vuruyordu. Derin bir sızı duydum. Artık hayatım sona eriyor. dedim. Meğer aldanmışım. Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım. İşçiler, beni arabaya koydular, kâğıt fabrikasına götürdüler. Elektrikli bir bıçkı, üzerimde türküler söyledi. Makinenin kocaman ağızlarında beni ezdiler, hamur yaptılar. Sonra ince ince açtılar, kuruttular, kâğıt oluverdim. Ağaç ne zaman Artık hayatım sona eriyor. diye düşünmüştür? Eşeysiz üremenin özellikleri arasında, aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? 4 km + 300 cm = .............................mYukardaki eşitlikte boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır? Hangi cümle doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) kelimeler birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde koyun kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. Allah,sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz.Kalplerinize ve amellerinize bakar.Hadisi şerifi aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır? Bir malın yarısı %30 kârla, yarısı da %20 zararla satılıyor. Bu satıştan yüzde kaç kâr elde edilir? Aşağıda verilen kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? Hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulanına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi niceleyici değildir? Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa kimin zamanında kaldırılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bozunmaya örnektir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir? Kuran-ı Kerimde toplam . . . ayet, . . . sure ve . . . cüz vardır. Boşluklara sırası ile hangi sayılar gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, mal bildiriminde bulunması gereken kişiler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi öğrenci sorumluluklarından değildir ? Ay, güneş, dünya sözcüklerinin yazımında hangi seçenekte yazım yanlışı yoktur? İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle sorumlu kişilerde belirli özellikler aranır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen kişilerde aranan bu özelliklerden biri değildir? Allahın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, hâliniz nice olurdu?(Nur suresi, 10. ayet Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekiline döner? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dökmek sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Tüh, yine geç kaldık ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın durum eklerinden birisini almıştır? Ülkemizin merkezi yönetiminin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir milleti derinden etkileyen savaş, afet, kıtlık, felaket, göç, kahramanlık gibi gerçek olayların olağanüstü ögelerle süslenerek anlatıldığı uzun, manzum ürünlere - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bisiklet, kaykay vb. kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? I. Hücrelerde sentezlenirII. Vücutta en fazla bulunan organik besindirIII. Hücre zarının yapısında bulunur.Yukarıdakilerden hangileri proteinler için doğru bilgilerdir? Osmanlıların;• Cenevizlilerden 1460 yılında Amasrayı,• 1461 yılında Trabzon İparatorluğnu,• 1475 yılında Kırımdaki Ceneviz kolonilerindenKefe, Azak ve Mengü şhirlerinialmaları, Osmanlı Devletine en çok aşağıdakihangi alanda katkı sağlamıştır? 2 deste kalem 5 öğrenci arasında eşit olarak paylaşılıyor. Her birinin aldığı kalem kaç tanedir? Saçında çoğalmış aklar Soluk bir çizgi dudaklar Neden bu çökük yanaklar Üstünden yaşlar akıyor Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.2. Erime ısısı madde miktarına bağlıdır.3. Bir maddenin erime ısısı donma ısısına eşittir.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 47 204 571 doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir