S:1

TRT( )nin yayınladığı çocuk programlarını dikkatle izliyor( ) birini bile kaçırmı-
yordu( )

Yukarıda ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konul-
malıdır?

TRT( )nin yayınladığı çocuk programlarını dikkatle izliyor( ) birini bile kaçırmı-yordu( )Yukarıda ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konul-malıdır? sorunun cevabı "(‘) (,) (.)        " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türk milleti, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Millî Mücadele'yi başlatmıştır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Millî Mücadele'nin başlamak üzere olduğu dönemle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? I. Şiire başlık konmaz; her şiir, redif veya türünün adı ile anılır.II. Her şairin kullandığı mazmunlar (kalıplaşmış sözler) birbirinden farklıdır.III. Arap ve Fars edebiyatlarının etkisindedir.IV. İnsanın iç dünyasına yönelik, soyut bir edebiyattır.V. Ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği önemlidir.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi divan edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? Kuran-ı Kerimin bir ayetinin veya suresinin benzerinin ortaya konulamaması Kuranın hangi özelliğinin sonucudur?A) İnsanları inanç konusunda aydınlatmasınınB) Mushaf olmasınınC) Mucize olmasınınD) Ayet ayet inmesinin Kafa sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır ? Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemalin tepkisi ne oldu ? Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazlığa düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir? Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz? Orhan televizyon izlerken aşağıdaki kurallardan hangisine uymalıdır? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında Irak Cephesinde aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı mücadele etmiştir? I.Dürüst III. Saygılı II.Sorumluluk sahibi IV. YardımseverPeygamberimiz (sav) nasıl bir çocuktu? Sorusu için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğru olur? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız1. ( ) Bir hata yapyığımızda Allah'tan (c.c) af dilemek için estağfirullah deriz.2. ( ) Duayı sadece ibadet ederken yapabiliriz.3. ( ) Allaha (c.c) verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir.4. ( ) Bir işe başlarken hamdolsun deriz.5. ( ) Tekbir 'Allah bereket versin' demektir. Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Her katının yüksekliği 4 m 35 cm olan bir apartman 4 katlıdır. Bu apartmanın yüksekliği ne kadardır? Sabit süratle yatay zeminde hareket eden bir cismin kütlesi arttıkça sahip olduğu ................. ..................... artarCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan ögelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğinin sağladığı faydalardan biri değildir? Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? İlk resmî Osmanlı vakanüvisi, 1665 yılında Halepte doğan ve asıl adı Mustafa olan - - - - dir.Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği durumuna ne ad verilir? • Battalnamenin devamı kabul edilir.• 12. yyda sözlü olarak şekillenmiş 13. yyda yazıya geçirilmiştir.• Anadolunun fethinin ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.• Tarihçiler için kaynak eserlerden sayılmıştır.• İlk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavusun emriyle İbn-i Alâ tarafından derlenmiştir.Bu bilgiler ışığında tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Delete tuşunun görevi nedir? 1-foot = kulak2-arm = kol3-hand = elEşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. ( ) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allahadua ederiz.( ) Güzel olan her türlü işe başlarken maşallah denir.( ) Helâl, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır.( ) Selamlaşmak insanları birbirine yakınlaştırır ve kaynaştırır.( ) İşlerimize başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm demeye besmele çekmek denir. Gaz moleküllerinin ortalama yayılma hızları için;I. Molekül kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır.II. Özkütlesinin karekökü ile doğru orantılıdır.III. Mutlak sıcaklığın karekökü ile ters orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Yüzler basamağı 3 olan en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? Evde kullanılan alet ve makinelerin yararı hangisidir? Gece 23.00de uyudum. 8 saat sonra uyandım .Uyandığımda saat kaçtır? Türkiyede buğday üretiminin en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi hitap ettiği kitleye sesleniş bakımından diğerlerinden farklıdır? Geçmiş toplumların başlarına gelenler Kuran-ı Kerimde bizlere aktarılmaktadır.Bunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılma nedenlerinden biri değildir? 1. İnönü savaşı aşağıdaki cephelerden hangisinde yapılmıştır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Hayır ne komünizm ne de faşizm. Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi benim karakterime, yaradılışıma en uygun rejimdir.demiştir. Mustafa Kemal Atatürkün bu sözüne göre;I. Yabancı devletlerin siyasi ideolojilerinden etkilenmediğiII. Milli iradeyi önemsediğiIII. Dogmatik siyasi akımları desteklediğiyargılarından hangilerine ulaşılabilir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlara ne denir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D),yanlış olanın yanına (Y) yazınız.( ) Eğitim programları hazırlamak, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek Milli Eğitim Bakanlığının görevidir.( ) Sağlık Bakanlığı ülkemizin kültürel ve doğal varlıklarının korunmasından sorumludur.( ) Ülkemizdeki iç güvenliği sağlayarak huzur ortamı yaratmak İçişleri Bakanlığının görevidir.( ) İstiklal Marşımızın yazarı Osman Zeki Üngördür.( ) Ülkemizde halen yürürlükte olan anayasa 1982 Anayasasıdır.( ) Yasa çıkarma görevi TBMMye aittir.( ) Kitaplarda kaynakça bölümü en başta bulunur.( ) Yükseltisi en fazla olan bölgemiz, İç Anadolu Bölgesidir.( ) Sümela Manastırı Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır( ) Ülkemizde köylerin yönetilmesi muhtar aracılığı ile olur Su kenarlarında yaşayan bazı kuş türlerinde, gaga ve bacakların uzun olduğu gözlenmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir