S:1

Ben senin de onun da ne kadar iyi insan olduğunuzu biliyorum. cümlesinde kaç adıl vardır?

Ben senin de onun da ne kadar iyi insan olduğunuzu biliyorum. cümlesinde kaç adıl vardır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? telâşlı, tehlikeli, kimsenin kimseyi tanımadığı kadar kalabalık anlamına gelen deyim hangisidir? ---- dili, ortak kültür temelinde şekillenir ve ülkenin resmî dilidir; ---- dili ise insanların sözlü iletişimde baş- vurdukları dildir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İmam Malik, amelî-fıkhi yorumlarında Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, boy abdestinin farzlarından biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? Dünyamızın katmanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşamının sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan öğrenme çeşididir? Memlûkler, Osmanlı padişahı II.Bayezidin kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir? ( ) Başkaları tarafından sevilmek için onların yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeliyiz.( ) Şaka olarak birisiyle alay etmek kötü davranış sayılmaz.( ) İslam dini başkalarının kusurlarını araştırmayı hoş görmez.( ) İlk indirilen ayetler Müddesir Suresi'nin ilk 5 ayetleridir.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru harf sıralaması nasıl olur? Her ay kumbarasına 43 TL atan bir çocuğun bir yılın sonunda kumbarasında kaç TL birikmiş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fark etmez anlamı vardır? My new computer is different - - - - the old one. This is better. Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir? My house is - - - - than Mehmets but his house is - - - - than mine. Bakmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindebir işi yapmakla görevli olmak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü yumuşaması gerçekleşmiştir? Ev, Okul, Kemal, Edirne, KalemYukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi cins isimdir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır? Peygamber Efendimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir? Hasan, yüzünü Güneşin doğduğu tarafa döndüğünde sol kolu yaklaşık olarak hangi yönü gösterir? Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine .............................. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? 160 m yükseklikten bırakılan bir top yere her çarpışında bir önceki yüksekliğin yarısı kadar yükselmektedir.Buna göre 5. kez çarptıktan sonra kaç metre yükselir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmî törenlere aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar? Milli Mücadele döneminde benimsenen; * Misak-ı Milli * Misak-ı İktisadi gibi anlayışların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir? Mustafa Kemal Paşa tarafından 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan Halk Fırkasının temelini, aşağıdaki gruplardan hangisi oluşturmuştur? Vücudumuzda kanın dolaşmasını sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Gece yönümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir? Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayımlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışık için yanlış bir bilgidir? Öğretmen öğrencilerinden Emek ve Rızık konusuyla ilgili ayet ve hadis bulmalarını istemiştir.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır? Bir insan kendine ev almıştır. Bu kişi, hangi temel hakkını kullanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir