S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir kelime vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir kelime vardır? sorunun cevabı "Kır gezisine çıktılar.          " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Damlaya damlaya ............ olur? Atasözü hangi sözcükle tamamlanmalıdır? Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde bitki örtüsüne bağlı olarak konut yapımında daha çok hangi malzeme kullanılmaktadır? Anadolu, endemik bitki tipi çeşitliliği bakımından Dünyanın en zengin topraklarından biridir. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Excel programı tarafından açılan dosya uzantısıdır? Mahalledeki çocuk parkında oyun oynarken seyyar satıcı Yasine zorla pamuk şeker satmak istiyor.Yasin, bu durumda aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır? Sakalı çıkmak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ? Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.ATATÜRKAşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgili yapılan çalışmalar, Atatürkün bu sözünü destekler niteliktedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Yaren, 3ten başlayıp her defasında üzerine 4 ekleyerek bir sayı örüntüsü oluşturuyor.Yarenin oluşturduğu bu sayı örüntüsünde aşağıdaki sayılardan hangisi yer alır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, aşağıdakilerden hangisi kişiye özel bilgisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? I. Protokol ziyaretleri ilk 10 gün içinde, büyük şehirlerde ise ilk 20 gün içinde yapılır.II. Protokol ziyaretleri randevulu veya randevusuz yapılabilir.III. Bir kurumda, il ve ilçede göreve başlayan eşitler arasında protokol ziyareti, yerine getirilmesi gereken resmî nezaket görevidir.IV. Protokol ziyaretinden önce kart iliştirilmiş çiçek veya çikolata gönderilmez fakat ziyarete elden çiçek götürülebilir.Protokol ziyareti ile ilgili yukarıda verilen genel ilke ve usullerden hangileri doğrudur? Haberci,elçi,güç,kuvvet anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruçun adı nedir? Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) Bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Isınmak sözcüğü hangi cümlede mecazanlamıyla kullanılmıştır? Köpek gördüğü anda kaçmaya başlayan kedinin hareketi nasıldır? Öğretmenimiz, öğleden sonra bizi bahçeye çıkarıp resim yaptırdı. tümcesinde hangi öğrencinin sorduğu sorunun cevabı yoktur? Ülkemizde en uzun gündüzün ve en kısa gecenin yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? Sivrihisar yolunda en büyük köy Külk idi. Anadoluda böyle bir köyün bulunduğunu aklımdan geçirmezdim. Bağları, bahçeleri, iki üç katlı taş yapıları vardı. Bu sefer orası dinamitle yıkılmıştı. Kadınlar yıkıntılar arasında hasta çocuklarla dolaşıyorlardı. Yunanlılar en fazla burasını yakıp yıkmışlar, yaşama araçlarını ortadan kaldırmışlardı. Ne kimsenin başında bir adam ne hayvan ne yiyecek kalmıştı.Halide Edip Adıvarın Türkün Ateşle İmtihanı adlı romanından alınmış bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir balonu üflemeden ve ağzını açmadan daha şişkin hale nasıl getirebiliriz? Yazılışı verilen sayılardan hangisinin okunuşu doğru verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi pozitif bir ayrımcılıktır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döneminin belli başlı şairlerinden değildir? Hz. Hacer'in oğlu İsmail için su arayışını sembolize eden ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Kenar uzunlukları 10-14-9 olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? "dert sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? ............ İpek Yolu Orta Asya toplumları arasında hakimiyet mücadelesine neden olmuştur............ Türk devletlerinin ekonomik yönden güçlen- mesinde İpek Yolunun rolü önemlidir............ Türk Arap savaşlarına İpek Yoluna hakim olma mücadelesi etkili olmuştur............ İpek Yolu kervanlarla yapılan kara ticaret yolu özelliğindedir.Doğru bilgilerin başına ‘D Yanlış bilginin başına ‘Y getirilirse, aşağıdaki sıralamadan hangisi doğru olur? Sakarya Meydan Muharebesinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, millî vergiler adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemale aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur? Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Günümüzde teknoloji en fazla aşağıdaki hangi alanda olumsuz sonuçlara yol açmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı ( zamiri ) vardır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasını sağlar? " lik eki aşağıdaki hangi kelimenin sonuna yazılırsa bir eşya ismi olur? Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? Ekim ayında kutladığımız bayramın adı nedir? Cumhuriyet döneminde yazılan Sahihi Buhari Muhtasarı ve Tecridi Sarih Tercemesi adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Güzel sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır? İnsan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan, iyi-kötü kavramlarını işleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir