S:1

Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "İlk beyitte şairin adı ya da mahlası bulunur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kişilerden hangisi kuvveti çekme şeklinde uygulamıştır? 80 L zeytinyağı 750 mllik şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytinyağı yere dökülüyor. İşlem sonrası 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytinyağı ne kadardır? keser, kendi, kemer, kereste kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi baştan ikinci olur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I- İhtiyaçtan fazla tüketilen proteinler vücutta, karbonhidrat ve yağa dönüştürülerek depolanır.II- Hayvanlar gerekli aminoasitlerin tamamını kendileri sentezleyebilirler.Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir? (+16) – (+16) = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Mondros ateşkes Antlaşmasının 24. maddesini engellemek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılmıştır? If we had watched the news,............ Aşağıdakilerden hangisinde sebep - sonuç anlamı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İslamın temel özelliklerinden biri değildir? Toplumsal değerlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi Furkan, arkadaşlarıyla yaptığı bir coğrafya gezisi sırasında granit bloklarının üst üste birikmesiyle oluşmuş yeryüzü şekillerine rastlamıştır. Furkanın coğrafya gezisi sırasında rastladığı yer şekilleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi nicel bir veridir? Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet dönemi fikir akımlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisini deprem çantasına koymamıza gerek yoktur? İllerimizle tarihî ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? Resulullah'ın mübarek yüzünün yaralandığı savaşta Peygamberimizin yüzüne batan miğferin halkalarını dişleriyle çıkaran ve iki dişini kaybeden sahabe kimdir? Türk toplumu, konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağırlar. Onlara sevgi ve saygı gösterir. Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Ey iman edenler! İçki,kumar,dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir? Bir kaynaktan çıkan ses .................... yayılır. Cümlesinde doğru bilgi için hangi ifadenin gelmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi devlete ait bir kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesidir? (-3) . (-4) . (-5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? En son nerede gördün çocukları? cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arin Gölü hangi ilimizdedir? İş, oluş, hareket bildiren; -mak/-mek ile mastar halde kullanılan; kip ve şahıs eki alarak çekimli fiil olan sözcüklere fiil (eylem) denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim (ad) denir.Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinin türü yanlış yazılmıştır? Hz. Muhammed (sav.) Medineye hicret ettikten sonra orada bulunan diğer din mensupları ile bir sözleşme yapmıştır.Bu sözleşme ile Hz. Peygamberin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? İyi eğitim görmüş, nitelikli, uzman ve yetenekli bilim insanının az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye araştırma, inceleme, kendini daha fazla geliştirme amaçlı olarak yaptığı göçe beyin göçü denir.Aşağıda verilen ülkelerden hangisi daha fazla beyin göçü almaktadır? Bircan : - - - - ?John : I do it everyday because of my job. I am Kemal and he is - - - - son. Rusya'nın Osmanlı Devleti himayesindeki Ortodoks halkların koruyuculuğunu alma hakkını elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Koşukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir? Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü hükümdarları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın görevi vurgulanmamıştır? I. Virüs, bakteri ve mantarlara karşı dayanıklı bitkiler geliştirmek.II. Bitkileri bazı faydalı maddeler bakımından zenginleştirmek.III. Bir organizmanın var olan genetik yapısını değiştirmek.Yukarıda verilenlerden hangileri biyoteknoloji uygulamalarının topluma sağladığı yararlardan biridir? Hangisi Peygamberimizle ilgili yanlış bir bilgidir? İznik, 17. yüzyıldan itibaren çini ve keramik üretim merkezi olma özelliğini kaybedince, yerini aşağıdaki şehirlerden hangisi almıştır? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin özelliklerinden değildir ? Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Basamak basamak indiğim taş merdivenler, dirsek verip beni sola yönlendirince karşılaştığım görüntü düşlerimi bıçak gibi kesip attı, adım atmayı bile unutarak öylece kalakaldım o büyülü manzaranın önünde. Sularında büyüyen ağaçlarmış gibi yan yana, sıra sıra uzanan, tuhaf başlıklı yüzlerce sütundan oluşan loş ışıklı büyülü bir göl uzanıyordu ayak larımın dibinde. Hayır, Yerebatan Sarayına ilk kez gelmiyordum ama her gelişimde aynı duyguyu yaşadığımı anımsıyorum.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir