S:1

Aşağıdaki hareketlerden hangisi yön değiştiren bir harekettir?

Aşağıdaki hareketlerden hangisi yön değiştiren bir harekettir? sorunun cevabı "Salıncağın hareketi   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• Sosyal içme evresi olarak bilinir.• Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyin(I) Ömer Seyfettin is one of the greatest modern Turkish authors. (II) He tried to simplify the Turkish language from the Persian and Arabic words. (III) His father was an official in the army. (IV) He wrote novels, a lot of short stories, articles and poems. (V) Some of his most important works are Efruz Bey, Yalnız Efe, Kaşağı, Yüksek Ökçeler and Topuz. Peygamber efendimizin Birbirinizi sevmedikçe olgun mümin olamazsınız.sözüyle anlatmak istediği değerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Ramazan, bir sayıyı 8 e böldüğünde 10 buluyor. Ramazan, aynı sayıyı 4 e bölünce hangi sayıyı elde eder? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı bir sözcük değildir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yararlı bakterilerin özelliklerinden biri değildir? güz – sonbahar sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi açık havada en hızlı şekilde buharlaşır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Beytül-Hikmenin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘kızmak öfkelenmek anlamındadır? 989.848 Sayısındaki tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı arasındaki fark nedir? Yaş sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumlu tutulmasının sebebidir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın peygamber göndermesiyle insanlığın kazandığı faydalardan biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz hücre bölünmesinin sonuçlarından biri değildir? Doğu Anadolu bölgesi haritada çizilirken en çok hangi rengi kullanmalıdır? Akın : - - - -?Mike : It is mine. Ahirette insanların bütün davranışlarının değerlendirileceği adalet terazisi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? KENAN: Bir ülkenin başka bir ülkeye ürün satmasına ithalat denir.AYŞE : Bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat denir.HAKAN: Bir ülkenin ihracatı, ithalatından fazla ise o ülkede dış ticaret açığı vardır.Yukarıdaki öğrencilerden hangileri yanlış bilgi vermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile sözcüğünün yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Peygamberimizin (s.a.v.) 628 yılında Mekkeli müşriklerle yaptığı antlaşma, .................................... Barış AntlaşmasıdırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. GiyimII. BeslenmeIII. UlaşımIV. TurizmVerilenlerden hangileri iklimin etkilediğunsurlardandı? Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun­daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuş bir işbirliği teşkilatıdırYukarıda özellikleri verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? 15 bölmeli olan bir dinamometrenin her bir bölmesi 3Na denk gelmektedir.Buna göre bu dinamometre aşağıdaki kuvvetlerden hangisini ölçemez? Aşağıdaki hormonlardan hangisi sperm ve yumurta hücresi üretiminde görevli olan hormonlardan biri değildir? Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belirli ilkeler çerçevesinde yayın yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip devlet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın yaşam içerisinde emek, eğitim ve deneyimleri ile sonradan kazandığı konumlardır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Meleklerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatanımız ve vatan anlayışımız için söylenemez? Okunuşu yüz iki milyon kırk bin yirmi beş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Petrol, doğalgaz, linyit ve taş kömürü kullanılarak elde edilen enerjiye termik enerji denir.Aşağıdaki santrallerden hangisinde bu enerji kaynaklarından biri kullanılmamaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir