S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Her akşam balık yemeliyiz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumsuzluğu yazım yanlışına sebep olmuştur? Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini oluşturur? Ayşe : I study English regularly but I cant improve my speaking and listening skills. What can I do to improve my English? - - - - ?Lewis: You should watch films in English with English subtitles. Aşağıdakilerden hangisi mimari ile ilgili kültürel ögelerimize örnek oluşturur? Değeri 180 derece açılara ............ denir.Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Yokuş kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlardan birisi değildir? Kenar uzunluları 5cm ve 9 cm olan bir çeşitkenar üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a) bütün insanlığın kardeşliğini sağlamaya yönelik yaptırdığı çalışmalardan bir değildir? Sanatçı, asıl bakış açısını bunların her birine göre oluşturabilir.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Ben 12 yaşındayım. Kardeşimin yaşı benim yaşımın yarısı kadardır.İkimizin yaşları toplamı kaçtır? T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır? Sömürgecilik hareketlerini başlatan iki önemli olay hangileridir? Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe ...................... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir ? Türk ordusu, Milli Mücadelede Batı Cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? İtalya gelişen sanayisine Pazar ve hammadde kaynağı aramak üzere Trablusgarpın işgaline yönelmiştir. Buna göre işgalin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarında yer alan bir bilgi değildir? Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? 1. Köpek2. Yılan3. Balina4. KartalVerilen canlılardan hangileri embriyo halindeyken besin gereksinimini anneden sağlar? Hac ibadetinde say yapmanın hükmü nedir? Ramazan ile Tahir oyuna dalmışlardı. Cemal yanlarına geldi. Cemal de onlarla oyun oynamak istiyordu. Cemal oyun oynamak istediğini nasıl söylemelidir? Buruğı daha önce de uyarmıştCümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? Kurtuluş savaşının askeri safhası nasıl sona ermiştir? Kültür ve edebiyat dünyamızın önemli eserlerinden biridir Divanü Lugatit Türk. Tarihimizdeki ilk dil milliyetçilerinden biri olan Kaşgarlı Mahmut bu eseri hangi duygu dünyası ile kaleme aldı bilinmez ama eserin yazıldığı dönemin şartlarını düşündüğümüzde Kaşgarlının ne kadar büyük bir iş çıkardığını anlıyoruz. Onun yaşadığı dönemde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça olduğu hâlde Kaşgarlı, eserini Türkçe olarak hem de Araplara öğretme kaygısıyla yazmıştır. Tabii ki bu eser sayesinde İslamiyet öncesine dair önemli bilgiler ediniyoruz hatta elimizdeki tek yerli kaynak olarak bu eserden yararlanıyoruz. Ama ben bu eseri yazılış amacı ve yazılış şekliyle daha değerli gördüğümü söylemek isterim. Bu bakımdan millet olarak Kaşgarlıya minnettarız ve onu rahmetle yâd ediyoruz.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." cümlesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır? İstanbul; sayfaları çevirmekle bitmeyen bir kitap, seyrine doyum olmayan bir resimdir. Bu şehirde uygarlık tarihinin her anından her bucağından kalıntılar, renkler vardır ve bugün de ilginç bir de- ğişimin içindedir. Biz İstanbulda yaşasak da onu bu anlamda tanımıyoruz. Bu metinde İstanbul ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İskitlerle İranlıların mücadelesi aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır? insan- edebilen- en değerli- kendisiyle- insandır- mücadele sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? Hz. Muhammed (sav.), insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makamlarına göre davranmamış, elinden gelen desteği sağlamaya çalışmıştır.Buna göre aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in bu tutumunu ifade eder? I. Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları hâlde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermekII. İlköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmakIII. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların açılış amaçlarındandır? Aşağıda İlkçağ uygarlıkları ve başkentleri birlikte verilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangi seçenektedir? 125 g çekirdek 5 TL' dir. 3 kg çekirdek kaç TL ' dir ? Hz. Muhammed hangi ülkede dünyaya geldi ? Aşağıdakişıklardan hangisinde İslamı ilk kabul edenler doğru olarak verilmiştir? Peygamber Efendimizin katılmadığı askeri faaliyetlere ne ad verilir? Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Enerji üretiminde kullanılmayan glikozun depolanmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir