S:1

1- başarır
2 - her
3- çalışan
4– zaman
Kelimeleriyle oluşacak anlamlı ve kurallı cümle sıralaması hangisidir?

1- başarır 2 - her 3- çalışan 4– zamanKelimeleriyle oluşacak anlamlı ve kurallı cümle sıralaması hangisidir? sorunun cevabı "3  - 2 - 4  - 1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi hiyeroglif adı verilen resim yazısı ile uygarlığa katkıda bulunmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Ficar Savaşlarını tanımlamaktadır? Aşağıdaki raporlardan hangisi, 20. yüzyıl Türk siyasi tarihi ile ilgilidir? Eşiyle beraber ilk hicret eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre doğru sıralanmıştır? Anne ................... kapısıdır, girmesini bilene,Baba ..................... kapısıdır, açmasını bilene,Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Memlûkler, Osmanlı padişahı II.Bayezidin kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir? Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular sebebi ile İslam bilginleri aşağıdaki bilim dallarından hangisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır? Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde bitki örtüsüne bağlı olarak konut yapımında daha çok hangi malzeme kullanılmaktadır? 63 278 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Açık sözcüğünün karşıt anlamlısı olan sözcük hangi cümlede kullanılmıştır? Allahu Ekber ifadesine kısaca ne deriz? Evimizin adresini ..... verebiliriz.Bu boşluğa hangi kelime gelemez? Yunanlılara karşı sekiz ayda dört savunma savaşı yapılmıştır. Ancak TBMM Hükûmeti Sakarya Zaferinden sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklemiştir.Büyük Taarruz için bir yıl beklenmesinde;I. Ordunun eksiklerinin giderilmek istenmesiII. Saltanatın kaldırılmak istenmesiIII. Orduya taarruz için eğitim verilmek istenmesiIV. Kuvayımilliyeden düzenli orduya geçilmek istenmesinedenlerinden hangileri etkili olmuştur? Yer fıstığı, sıcak ve ılıman iklimlerin bitkisi. Ülkemizde Samandağdan Antalyaya kadar uzanan kıyı şeridinde yetiştiriliyor. Ama yer fıstığı üretiminde ülkemiz, dünyada ne yazık ki önemli bir paya sahip değil. Ülkemizde yer fıstığı üretiminin çoğalması ve yüksek verimli, nitelikli çeşitler elde edilebilmesi için yer fıstığı konusunda daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerekiyor. - - - - her şeyin olduğu gibi yer fıstığının da bilimsel araştırmalara gereksinimi vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Doğrudan dosyalara zarar verirler.II. İnternette gezinilen sitelerin kaydını tutar. III.Sürekli kendini kopyalar.Yukarıda özellikleri verilen zararlı yazılımlardan hangisi aşağıdaki seçeneklerde bulunmamaktadır? Onun adı anıldığında salavat getirip onun sünnetine de uymak aşağıdakilerden hangisine karşı görevlerimiz arasında yer alır? I- Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetlerII- Avrupalı devletlerle ittifaklar kurmasıIII- Osmanlıya karşı Karamanoğullarına destek verilmesiIV- Cem Sultana destek verilmesiOsmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli Savaşının yapılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında ölmüştür? 960 001 250 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında ilk sırada yer alır? Karıştığına pişman olduğu bir işten kendini kurtaramamak. anlamındaki deyim hangisidir? 410 x 100 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki toplam işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır? Kara yolunda 80 km/saat hızla seyreden motosikletin önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Hammaddeler çeşitlenen imalat kolları ve artan kapasiteye bağlı olarak imalat sanayi tarafından hızla tüketilmektedir.Bu durumun sonuçları olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Geçmiş uygarlıklardan günümüze kalan bilim ve sanat eserlerine 'tarihi eser' denir. Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser sayılmaz? 10 tane kalem, 4 kalemden kaç tane fazladır? If you want to be - - - - you have to be good looking and have a proper diction. Hangi kelime hecelerine ayrılamaz? Makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır? You :I would like to - - - - a table for tomorrow.Waiter :What is your name?You :Ömer Faruk Polat.Waiter :I reserved your table for tomorrow. (I) İnsan, yaşamı boyunca eğitime muhtaçtır. (II) Genç- lerin mesleki yeterlik kazanmaları, üretim hayatına hazırlanmaları için eğitim gerekiyor. (III) Bu eğitim, onları kendileri ve toplumları için yararlı hâle getirecektir. (IV) Yaşlıların eğitimi ise sosyal dışlanmayı, kendini değersiz görmeyi önlemek için gereklidir. (V) Bu eğitimle yaşlılar, hayata tutunur ve daha huzurlu yaşarlar.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, Yaşamın bütün dönemleri için uygun bir eğitim olması, eğitim programlarının devamlılığı sağlanmalıdır. cümlesi getirilebilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi oruçlu insana yakışmaz? Boşluğa hangi seçenekgetirilemez?She is reading a book ............ . Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirmesine neden olamaz? Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yerde aşağıdaki hava olaylarından hangisinin görülme ihtimali daha azdır? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir