S:1

Futbol oyunu ilk defa İngilterede ortaya çıkmıştır. Bir takımdaki oyuncu sayısının on bir olduğu oyunun amacı, topu rakip takımın kalesine atmaktır.
Futbol oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

Futbol oyunu ilk defa İngilterede ortaya çıkmıştır. Bir takımdaki oyuncu sayısının on bir olduğu oyunun amacı, topu rakip takımın kalesine atmaktır. Futbol oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? sorunun cevabı "Futbol oyununun hangi zamanda ortaya çıktığından" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ünlü tiyatrocuya göre, Türk tiyatrosu günümüzde serumla yaşatılanbir hasta durumundaydı.Altı çizili söz grubunun bu bağlama kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? - - - - I were rich, I wouldnt work. -8, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür? Mekkeden Medineye kiminle hicret etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler arasında yer almaz? A: ............B: Yes, there are. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Aşağıdaki kavramları, anlam ilişkisine göre gruplandıracak olursak hangisi dışarıda kalır? 1. Birinci Dünya Savaşı 2. İnönü Savaşları 3. Sakarya Savaşı 4. Büyük Taarruz Yukarıda yazılı olan savaşların hangisi Milli Mücadele Döneminde yapılmamıştır? Aşağıdaki kurban türlerinden hangisinin etin- den kurban sahibi yiyemez? İslamda eşitlik ve kardeşliği diğerlerinden daha çok vurgulayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükselişinikolaylaştırmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Takılmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? Bir ağaçta 4 kuş vardı. Ağaca 9 kuş daha kondu. Kaç kuş oldu? Kare şeklindeki bir parkurda koşuya çıkan Hilal bir turu tamamladığında 2400 m koşuyor. Bu parkurun alanı kaç m2 dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğünün yazımı yanlıştır? Kitap okumanın etkisi kısa zamanda görüldü. Cümlesinde ‘etki sözcüğünün anlamdaşı hangisidir? Tasavvuf edebiyatının en ünlü şairlerindendir. Şiirlerinden medrese öğrenimi gördüğü, tasavvuf düşüncesini çok iyi kavradığı ve bu düşünceyi halkın anlayabileceği düzeyde yorumladığı bilinmektedir. "Aşkın aldı benden beni / Bana seni gerek seni" mısralarının da sahibi olan şair, aşağıdakilerden hangisidir? "Sesleniyorum " kelimesi kaç harf ve heceden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir? Sivil toplum örgütleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteği anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Selma 28 kg dır. Sedat ise Selmadan 17 daha ağırdır.İkisinin kütlelerinin toplamı kaçtır? 16 şubenin bulunduğu okulumuzda 9 şubede 36 şar, diğer şubelerde 40ar öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzun öğrenci mevcudu kaç kişidir? İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgede kurulan, bilim ve sanatta çok gelişmiş olan uygarlık hangisidir? Elin kapısında karavaş olan, Burunu sümüklü gözü yaş olan, Bayramdan bayrama bir tıraş olanBerbere gelir de dükkân beğenmez.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 35 kilometrelik yol her gün bir önceki gün asfaltlanan yoldan 2 km fazla asfaltlanarak 5 günde tamamlanmıştır. Buna göre ilk gün kaç kilometre yol asfaltlanmıştır? Bir sürahi 8 fincan gelmektedir. Bir fincan 125 ml olduğuna göre bir sürahi kaç litredir? Fil suresi Kuran-ı Kerimin kaçıncı suresidir? Ben babamı sen hocanı unutma. dizesinde hangi sözcükten sonra virgül kullanılmalıdır? 7 tane 150 g, 1 kg dan kaç gram fazladır? İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir? "Her şeyi anlayışla karşılamaya..................denir." cümlesini hangi sözcük anlamlı ta­mamlar? I. Öğretici metinlerde paragraflar serim-düğüm-çözüm ilişkisine bağlı olarak düzenlenir.II. Öğretici metinler de sanatsal metinler gibi geleneğe bağlıdır.III.Göstermeye bağlı, edebîmetinlerde paragraflar arasında dramatik bir örgü vardır.IV.Olay çevresinde gelişen metinlerde edebî bir dil kullanılabileceği gibi sade bir dil de kullanılabilir.V. Sanatsal metinlerde yazar, gerçekliği kurgulayarak yeniden inşa eder.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki tarihi mekan ve yapılar bulundukları şehirlerle eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin olumsuz yönlerinden biridir? Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, yazdığı şiirlerinde takma ad (mahlas) olarak, aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir