Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
48 - 25 - 57 - 26 - 13 - 34

Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
48 - 25 - 57 - 26 - 13 - 34Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat nesne olarak kullanılmıştır?   Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir?  Aşağıdaki durumların hangilerinin sonucunda elektrik çarpması meydana gelebilir?1-Prizlere metal cisim sokulduğunda2-Islak zeminlerde elektrikli aletler kullanıldığında I. Tek tanrı inancının İslamiyet’le benzerlik göstermesiII. Türklerde ahiret inancının bulunmasıIII. Kurban ibadetine benzer ibadetlerin varlığıIV. Türk dilinin sadeliğiV. Türklerin birçok destan oluşturmasıYukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dinini benimsemesini kolaylaştıran faktörlerden değildir? Aslı aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayının asal çarpanları 2 ve 3  olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlhanlı Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? Sözcüğün “ temel anlamı” ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır.         Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı  sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?        Aşağıdakilerden hangisi Kaza ve Kader konusunda toplumdaki yanlış anlayışların nedenlerinden biri olamaz? Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve sığınmaya ne ad verilir? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?