Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sayıların karşısına yazılan romen rakamlarından hangisi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sayıların karşısına yazılan romen rakamlarından hangisi doğrudur? sorunun cevabı "9  =  IX" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların ............... davrandıklarını gösterir. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde  “ gözlemlenebilen katmanlar“  bir arada verilmiştir? Tanesi 18 lira olan dolma kalemlerden 7 tane aldıktan sonra 35 liram kalıyor. En başta kaç liram vardı? Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi okulumuzda rastlayabildiğimiz rollerden birisi olamaz? “Kapının zili çalıyor. Çabuk kapıyı aç!”Yukarıdaki anlatımda hangi duyu organı kullanılmıştır? “ Ey iman edenler Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının.ve doğrularla beraber olun) ( Tevbe:119)  İslam öncesi Mekke’nin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2/3'ü  20 olan sayının 4 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medine’de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve İslam’ı kabul etmeyen Araplar arasında yaptığı “Medine Sözleşmesi” amaçlarındanbiri değildir?  Şakir , teneffüszili çalınca bahçeye çıkmak için hızlıca yerinden kalkınca ayağı sıraya takılarak  düştü. Arda’nın bu durumunu gören sınıf arkadaşları ise kahkahalarla gülmeye başladılar.Yukarıdaki olaya göre Şakir'in sınıf arkadaşları Kuran’ın hangi emrini dikkate almamışlardır?