S:1

Çocuk Hakları Sözleşmesinde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür. Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir?

Çocuk Hakları Sözleşmesinde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür. Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir? sorunun cevabı "eşitlikçi  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Allahın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? Birçok kimsenin kalbi, keseleri şiştikçe daralır. cümlesinde vurgulanan hangi öğedir? Yüzünü kuzeye dönen Ömernin sağ kolu nereyi gösterir? İlk insan, aynı zamanda Allahın (c.c) peygamber olarak görevlendirdiği ilk kişi kimdir? Bilim adamları, henüz yaratcılıkla ilgili genler konusunda konuşmuyor. Bir yaratıcılık geni var mı? Bilmiyoruz. Ama sanatçı aileleri biliyoruz. Onlara bakacak olursak böylesi bir genin varlığına inanmamız gerekiyor.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangi­sine cevap vermiştir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi fiildir? II. Dünya Savaşından sonra yetişen hikâye ve roman yazarlarındandır. Onun eserlerinde tabiat ve insan sevgisi ağır basar. Romanı destana yaklaştırır. Ölmez Otunda kısa cümlelerle canlı betimlemeler yapar.Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir dosya ismi olarak kullanılabilir? Paketlenmiş bir ürünün üzerindeki son kullanma tarihi, bize besinle ilgili hangi bilgiyi verir? 265 + 87 + 628 = 450 + 150 + ? eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Sadaka, Allahın sevgisini kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak demektir. Bu iyilik hem bedenen hem de mal ile yapılabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka kapsamında değerlendirilemez? Bir çıkarma işleminde fark 174tür. Eksilen 290 ise çıkan sayı kaçtır? Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 tane bütün karpuz .....çeyrek karpuz eder. Peygamberimizin (s.a.v) kızlarını evlendirirken onların fikrini alması,Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur? 15 'ten başlayarak 10 'ar ritmik saydığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? Gökhanın yaşının 2 katının 5 fazlası annesinin yaşına eşittir.Gökhan ile annesinin yaşlarının toplamı 71 olduğuna göre Gökhan annesinden kaç yaş küçüktür? İyi bir Müslüman herhangi bir kötülükle karşılaştığında aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermez? o İlk denizci Türk beyliğidir.o Güçlü bir donanma kurmuşlardır.o Ege kıyılarını ve yakın adaları ele geçirmişlerdir.Verilen bilgilerde, aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir besinin taşıdığı özelliklerden biri olamaz? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? X : PolarY : ApolarZ : PolarT : İyonikYukarıda tanecik yapıları verilen maddeler için aşa-ğıdakilerden hangisi doğrudur? Samimiyet; içtenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk anlamındadır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bu kelime ile eş anlamlıdır? Miladi 707 yılında Mesleme idare- sindeki Araplar, aşağıdaki hangi Türk boyunu yaşadıkları yerlerden Kafkasların kuzeyindeki Dağıstan bölgesine sürmüşlerdir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesidir? Bir onluk, üç birlikten oluşan sayıya 4 eklersek kaç elde ederiz? a sıfırdan farklı olmak üzere, koordinatve AE =DC = 3 cm dir.düzlemindeki bir A(a, - 3) noktası için aşa-ğıdakilerden hangisi veya hangileri doğru olabilir?I. A noktası I. bölgededir.II. A noktası II. bölgededir.III.A noktası III. bölgededir.IV.A noktası IV. bölgededir. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminden önce icat edilmiştir? Kıyam bi nefsihi sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? I.1 ile 50 arasında 7nin katı olan 7 doğal sayı vardır.II.12nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6dır.III.15in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur.Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Çocuğun hiç arkadaşı olmadığını duyunca içim burkuldu.2. Bizden habersiz bu işi yaptığından içime bir kurt düştü.3. Araba aniden korna çalınca yüreğim ağzıma geldi.4. Böyle bir olay yaşayınca yüreği parçalandı.Numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Sıcaklık aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Hz. Peygamber (sav.) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Son peygamber kimdir? Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin...verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (....) Anadoludaki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.(....) Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamyadaki Çatalhöyüktür.(....) Frigler Doğu Anadoluda güçlü bir devlet kurdular. (....) İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler(....) Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir. Bilgisayarda microsoft word sayfasında yazı yazarken, kopyaladığımız bir yazıyı yapıştırmak için aşağıdaki kısa yollardan hangisi kullanılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir