S:1

6 bidon su, 4 yarım bidon sudan kaç bidon fazladır?

6 bidon su, 4 yarım bidon sudan kaç bidon fazladır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
50 kg domatesten 10 kg salça elde ediliyor. Domatesin kilosu 3 lira olduğuna göre, 20 kg salça yapmak için kaç liralık domates almalıyım? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı dokuz ay hapis cezası almış olmakII. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl hapis cezası almış olmakIII.Taksirli bir suçtan iki yıl hapis cezası almış olmakIV.Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkumiyeti bulunmakYukarıda yer alan ifadelerden hangileri devlet memuru olmayı engeller niteliktedir? Evde kullanılan alet ve makinelerin yararı hangisidir? • Hırsızlık yapmak kötüdür. (Toplumsal değer)• Hırsızlık yapmak suçtur. (Toplumsal norm)Bu örneklere göre, normu değerden ayıran temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir?  • Hız yapmaktan zevk alan, usta bir şofördü.•Yağmur, hızını şimdi daha da arttırdı.• Fizikte, alınan yolun zamana oranına hız denir.Bu cümlelerde “hız” sözcüğü hangi anlamda kullanılmamıştır? Yer kabuğunun - - - - I bulunan katman, ateş küredir. Bu katman çok sıcak olduğundan yapısındaki maddeler erimiş hâlde bulunur ve - - - - II adını alır. Yukarıda verilen cümlelerde I ve II ile belirtilen boş- luklara hangi ifadeler yazılmalıdır?  “Her doğruyu söylemek gerekmez fakat her söylediğin doğru olsun.” cümlesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra kullanılmalıdır? I. NamazII. ZekatIII. SadakaIV. OruçV. HacYukarıda verilen ibadet çeşitlerinden hangileri sadece mal ile yapılan ibadetlerdendir? • Camide namaz kıldırmak ve hutbe okumakla görevli kişidir.• Camide, namazdan önce cemaati bilgilendirmek amacıyla yapılan bir konuşmadır.• Namaz vaktinin geldiğini bildirmek amacıyla ezan okuyan kişidir.Özellikleri anlatılan cami görevlileri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?  Aşağıdakilerin hangisinde sanatsal metinler bir arada verilmiştir? I. ValilerII. MüsteşarlarIII. KaymakamlarIV. Cumhurbaşkanlığı Genel SekreteriV.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden hangileri için yetkili ve görevli mahkeme, Yargıtayın ilgili ceza dairesidir? Aşağıdakilerden hangisi edebîbir metin olabilir? 138 sayısında kaç birlik vardır? Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır?       Kevser suresi kaç ayetten oluşmaktadır?                         I.      Rönesans                                                        II.     Coğrafi Keşifler                        III.     Sanayi İnkılabı                        IV.      Reform     Avrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara ne ad verilir? Saat kaç? İngilizcesi nedir? Bisikletle hareket eden bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Bir kenar uzunluğu 84 cm olan kare şeklindeki iki kumaş birbirine dikilerek ekleniyor. Yeni oluşan çevresi kaç cm’dir? Buzdolabını açınca içindeki lambanın ışık vermesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir? Cumhuriyet dönemi anayasalarının Osmanlı anayasalarından ayrılan en önemli fark nedir? Aşağıdaki cümlelerden  hangisinin sonuna nokta konmalıdır? Marmara Bölgesi’nde bir bitkisel yağ fabrikası kurmak isteyen Mert Can Bey ham madde olarak aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi arama motorudur? 1. Mıknatıs kırıldığında bile mıknatıslık özelliğini gösterir.2. Aynı kutuplardaki mıknatıslar birbirlerine yaklaştırıldığında birbirlerini çekerler.3. Mıknatıslar temas gerektirmeyen kuvvete örnek olur.4. Pusulada mıknatıs bulunur.Mıknatıs ile ilgili yukarıdaki bilgilerin hangisi veya hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? I- Tekbir ile başlayıp selam ile biter.II- Zengin olanların, sahip oldukları mal ve paranın belli bir miktarını ihtiyacı olan kimselere vermek.III- Tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya kadar herhangi bir şey yiyip içmemek.IV- Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmek.Yukarıda tanımları verilen ibadetlerin sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hangi cümlede deyim yoktur? Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan bir kişinin secdede okuduğu tespihattır? Aşağıdakilerden hangisi bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla yazılan, belgelerden,incelemelerden yararlanılan dergi ve gazete yazılarına verilen isimdir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde“kırılmak” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ” saçların beyazlaması” anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi “masal” türünün özelliklerinden değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “yurt” kelimesinin eş anlamlısıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir