S:1

Hangi cümlede bir atasözü kullanmıştır?

Hangi cümlede bir atasözü kullanmıştır? sorunun cevabı "Soran dağı aşmış, sormayan düzde şaşmış" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
167 895 732 sayısının en büyük rakamının basamak değeri kaçtır? Enver Paşanın Kafkasya Cephesini açmak istemesinde;I- Orta Asya Türklerini Rusyaya karşı birleştirmek,II- Rusyanın güneye inmesini engellemek,III-Kurtuluş Savaşına hazırlık yapmakdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş sesli değildir ? ‘Müslüman insan güzel ahlaka uygun olarak güzel davranışlarda bulunmalıdır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi güzel ahlaka örnek bir davranıştır? Şu kuş ötüyor. Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Kerem, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Kerem bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? Aşağıda mıknatıslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yayalardan kaynaklanan trafik kazası sebebidir? Osmanlı Devletinin işgaller karşısında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 35 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile birler basamağındaki rakamın basamak değerleri arasındaki fark kaçtır? Veli, tanesi 3 liradan 13 tane çikolata aldı. Satıcıya 50 TL verdi. Veli kaç lira para üstü alır? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? Çalışanların veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir? I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesiII. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesiIII. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanmasıVerilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Hiyeroglif adı verilen resimli yazı İlk Çağ uygarlıklarından hangisi tarafından bulunmuştur? Antep'te Kuvayı milliye'nin başındaki ............ direnişi yönetti. Yukarıdaki cümledeki noktalı yere aşağıdaki kişilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa hangi padişah döneminde başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin komşularından değildir? I. Joule (J)II. Newton x Metre (N.m)III. Newton (N)Yukarıdakilerden hangileri iş birimi olarak kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kapsamında değerlendirelemez? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Kayaçların parlaklıklarının, matlıklarının, sertliklerinin, yumuşaklıklarının, renklerinin farklı olmasının sebebi nedir? A: I have a cold and I feel tired.B: - - - - . Kalp, göğüs kafesi içerisinde ve iki ......................... arasındadır. Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? İslamın emrettiği, yararlı, güzel ve uygun olan iş ve davranışlara ne denir? Hangi sözcük neşeli anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Microsoft Office PowerPointte efekt eklemek için hangi yolu kullanırız. Verilen sözcüklerin hangisinde dört harften oluşan bir hece vardır? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangisidir? Beren Saat is as beautiful - - - - Adriana Lima. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluğumuzdur? O sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(......) Haccın vakti ile Ramazan Bayramının vakti aynı zamana denk gelir.(......) İhram, Veda tavafı ve Vakfe haccın farzları arasında yer alır.(......) Hac, insanlar arasındaki makam ve mevki farkını artırır.(......) Hac, hicretin 8. yılında Müslümanlara farz kılınmıştır. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan aletlere ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir