S:1

İslam devletinde ilk adli teşkilat hangi halife döneminde oluşturuldu?

İslam devletinde ilk adli teşkilat hangi halife döneminde oluşturuldu? sorunun cevabı "Hz. Ömer       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Daha temiz ve yeşil şehirler için el ele vermeliyiz.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döneminin roman yazarlarından değildir? Abimin hoşnutsuzluğu, yüzünden okunuyor. Bu cümledeki abi için hangi deyimi kullanabiliriz? Hangisi dini bayramlarımızdan biridir? 67 sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? Coşkun Öğretmen, coğrafya dersinde yağış kavramını açıklamış, ardından yağış türlerine değinmiştir. Genel bilgilerin aktarılmasından sonra, bilgileri örneklerle desteklemiş ve daha ayrıntı özellikler üzerine yoğunlaşmıştır.Coşkun Öğretmenin, aşağıdaki öğretme yöntem ya da yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir? Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alırsa ünlü kaybına uğrar? İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir? I. Keşke ben de buradan küçük bir arsa alsaydım.II. Uzun süredir arkadaşımla bu proje için çalışıyoruz.III. Her sabah bir bardak ılık süt içmeyi ihmal etmezdi.IV. Orada kısa bir mola verdikten sonra yola koyulduk.V. Televizyon kanallarındaki niteliksiz programlardan bıktım.Numaralanmış cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır? Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aday öğretmenliğe atanacaklarda aranan özel şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürkün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMMne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinin dünya mirasına kattığı Mostar Köprüsü aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi önem belirten ifadelerden biri değildir? "Avcı Süleyman yürüye yürüye, dik bir kayalığın dibine vardı."Bu cümledeki altı çizili bölüm, cümlenin hangi ögesidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir yazım vardır? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğin nedenlerinden değildir? Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 79 doğal uydusu keşfedilmiştir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket ortağının sorumluluklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi vergi çeşitlerinden biri değildir? Küresel ısınmanın aşağıdaki etkilerinden hangisi kıyılarda daha fazla değişikliğe neden olur? "Toplantıda kimse konuşmuyordu." cümlesindeki zamirin türü nedir? Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri nazım şekillerinden biridir? Yemek yerken görgü kurallarına uymamızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartıdır. Bu sözü kalpten tasdik ederek dil ile söylemek gerekir.Yukarda açıklaması verilen İslamın şartı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır? II.Dünya Savaşında en karlı çıkan devletler hangisidir? Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir? Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren bir danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allahın lütfu geniştir, o bilendir. (Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayette zekâtın hangi yönüne vurgu yapılmıştır? I.Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.II. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu hadislerden çıkarılamaz. I. Divan edebiyatında öykü ve romanın yerini tutan bir nazım şeklidir. Her beytin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.II. Dört mısralık bendlerden oluşan divan edebiyatı nazım şeklidir. Bend sayısı 3-7 arasında değişir. Genellikle aşk, sevgi, yergi, sitem, özlem konularında yazılır.III. Bendlerle kurulan nazım şeklidir. Her bendde terkibhane ve vasıta adı verilen iki bölüm vardır. Terkibhane bölümü en az beş beyitten, vasıta ise bir beyitten oluşur.Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki nazım şekillerinin hangisi hakkında bilgi yoktur? 14A263 sayısının sayı değerlerinin toplamı 24 olduğuna göre; basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 140 m'lik bir top kumaşın beşte üçü satılmıştır. Satılan kumaş kaç m'dir Kalabalık sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir ? I. MektuplarII. FotoğraflarIII. KıyafetlerIV. DiplomalarYukarıdakilerden hangileri aile geçmişimize ait yazılı kaynaklar arasında yer alır? Ayın Dünyamızın etrafındaki hareketi aşağıdaki hareket türlerinden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir