Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hıristiyanlıkta merkezi Roma – Vatikan Kilisesi olan ve liderine Papa denilen mezhep hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hıristiyanlıkta merkezi Roma – Vatikan Kilisesi olan ve liderine Papa denilen mezhep hangisidir? sorunun cevabı "Katolik              " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.Sınıfın kapısı hangi yöndedir? (I) Yanan odunların sesini ninni gibi algılamakla geçti çocukluğum. (II) Özellikle geceleri sobanın küçük deliklerinden tavana ateşin dansı yansırdı. (III) Aynı noktaya biraz fazla baktığımda gördüklerimi insan figürüne benzetirdim. (IV) Eğilip kalkan, hoplayıp zıplayan ateş insanlar olurdu tavanda.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tek yargı vardır? You should take an umbrella ......................... Tanzimat edebiyatı, 1860 tarihinde Şinasi ile Agah Efendi’nin ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmalarıyla başlamıştır.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki deği-şikliklerin hangisiyle giderilebilir? Son yıllarda güncellik konusu üzerinde çok duruldu. Güncelin, sanat yapıtlarına sıcağı sıcağına giremeyeceğini ileri sürenler oldu. Buna karşılık şiirin günceli, güncel duyguları kullanabileceği ama romanda bunun olanaksız olduğunu söyleyenler oldu. Bir başka grup da bütün boyutlarıyla anlaşılmak ve verilmek koşuluyla güncelin her türlü sanat yapıtına girebileceği görüşünü savundu.Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisidir? Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Babası Mustafa’ya bir kumbara aldı. Mustafa her hafta kumbaraya 45 TL attı.30 hafta sonunda kumbarada kaç TL olur ? 92 -33 işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir?  Dünya’nın şeklini dört filin sırtında taşınan yarım küreye benzeten uygarlık kimdir? (I) Severim hayvanları, hepsini sevmeye, onların da bencileyin tabiatın bir parçası olduklarını sezdirmeye çalışırım. (II) Hayvanları yemekten kaçınanlara bir türlü hak veremiyorum. (III) Bir kuzuya bakarken “Bunu öldürmeye nasıl da kıyıyoruz.” dediğim olur. (IV) Düşüncem ise beni tabiatın yasalarına uymaya götürür. (V) Bazı hayvanların yaşayabilmek için birbirlerini yediklerini görüyoruz.Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıcının duygularına yer verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte saygılı, sorumlu ve sabırlı olma örneği olabilir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?