S:1

Orta çağ Avrupasının temel yönetim biçimi nedir?

Orta çağ Avrupasının temel yönetim biçimi nedir? sorunun cevabı "Feodalite" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Millî gelirin üretim faktörlerinin üre- timden aldıkları paylara göre dağılımına - - - - dağılım denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılmasıII. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesiIII.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanmasıYukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi kendisine kitap gönderilen dört büyük Peygamberden değildir? Kütüpaneye kitap okumaya gidelim mi?                       1            2          3Cümlesinde yanlış yazılmış kelime hangisidir? "Bu sıcak havada dışarı çıkmam ben."Yularıdaki cümlede “sıcak” sözcüğünün yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  22:2+3=? işleminin sonucu kaçtır? Kant’a göre duyular aracılığı ile deneyim sahibi olunan ve zihnin a priori formları ile bilinen fenomenal dünya bilginin konusu olan dünyadır. Ancak fenomenal dünyanın gerisinde ne tür bir gerçeklik olduğu asla bilinemez.Bu parçada Kant, aşağıdakilerden hangisine dair bilginin imkansızlığını dile getirmektedir? Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya yayılma imkanı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir? .................... but now I prefer watching DVD.A) I went to the theatreB) I used to watch cinema on TVC) I like going to the pop concertsD) I enjoy playing volleyball at the beach Aşağıda verilen özelliklerden hangisi katılar için ayırt edici bir özellik iken gazlar için değildir? Alparslan, Anadolu’yu fethetmekle görevlendirdiği Türkmen beylerine, ele geçirdikleri yerleri yurt olarak verdi. Bu beyliklerden çoğunluğu Alparslan’ın ordusunda görev almış Türkmen beylerince kuruldu. İlk dönem Anadolu Türk Beylikleri olarak adlandırılan bu beylikler Büyük Selçuklu Devletine bağlıydılar.      Aşağıdaki beyliklerden hangisi açıklamada sözü edilen İlk Dönem Anadolu Türk Beyliklerinden biri değildir? Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm 37 ve kalan 3 ise bölünen kaçtır? XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisi "masal" türünün özelliklerinden değildir? Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.Bu atasözü aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisiyle eşleştirilebilir? Hangi hak kullanılmadan diğer hakları kullanma imkanı yoktur?  Aşağıdaki ifadelerden  hangisi yanlıştır? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Sıcak Kuşak’ta görülmez? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valilerin görev ve yetkilerinden değildir? I. Çanakkale CephesiII. Batı CephesiIII. Kafkas CephesiIV. Güney CephesiYukarıda verilen cephelerden hangileri Kurtuluş Savaşı’na aittir? Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak insana ne kazandırır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdaki ulaşım türlerinden hangisi en hızlı ve en pahalıdır? Tanzimat Edebiyatı aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır? Hz Adem (as)’ den Hz. Muhammed (sav.)’e kadar gönderilen peygamberlerin insanlara öğrettikleri inanca ne ad  verilir? Aşağıda verilen ses teknolojisi aletlerinden hangisi ses teknolojisi sonucu ortaya çıkmamıştır? Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlara verilen adlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin faydalarından degildir? Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız ayrı ellerde olması şeklinde tanımlanan kuvvetler ayrılığı fikrini bugünkü anlamı ile ilk defa ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın birden fazla özelliği belirtilmiştir? Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere ne ad verilir? Bir yolcu dağların doruklarında, kalın kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hâle geldi ve yere yığıldı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? “……………….. temiz olanları sever” “Temizlik …………………yarısıdır. Yukarıda boş yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e inanan ilk dört kişiden biri değildir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.  (…..) Kredi kartı üzerinde yer alan bilgileri tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.(…..) İnsanların karşılaştıkları problemi çözme gayreti ve merak duygusu beraberinde yeni buluşlar getirmiştir.(…..) Medya okuryazarlığı bilincine ulaşmış birey her türlü medya aracını kullanarak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilir.(..…) Kırklareli, Nevşehir, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop sanayinin geliştiği şehirlere örnektir.(..…) Giyim mağazasına giderek satın aldığımız kazak ve pantolon gibi ürünlerin giyilmesi üretim faaliyetine örnektir. Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir.Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili;1- Fikir hayatı gelişmiştir2- Askeri tecrübeler kazanmıştır3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir