Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi seçenekte verilen besinleri tüketirsek kemiklerimiz,dişlerimiz sağlıklı olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi seçenekte verilen besinleri tüketirsek kemiklerimiz,dişlerimiz sağlıklı olur? sorunun cevabı "Yoğurt,süt,ayran" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Television can be a good educator and entertainer but watching too much TV is not good for children. They become overweight because they don’t move much. Some programs can affect children negatively. Young kids are afraid of violent and frightening scenes. They become agressive and feel the world is scary.So, parents should choose the programmes suitable for their children. They should also put a limit to TV- watching hours.They should also educate children about the signs on TV and teach them to pay attention to these signs.What is the best title for the text? Biyomlar kara ve su biyomları olmak üzere iki grubaayrılmaktadır.Kara biyomları genel olarak bölgenin bitkiörtüsüne göre adlandırılır.Aşağıda verilen biyomlardan hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek olarak gösterilemez? Bir eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenarının uzunluğu 18 cm olan karenin çevresinin uzunluğuna eşittir.Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? Duyu organlarımız kaç tanedir?  Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi ile bir cümle kurulamaz? Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisinin krallarına “Midas” unvanı verilmiştir? “ Doktorlar hastaların iyileşmeleri için gerekli ilaçları ............. yazarlar. ”Yukarıdaki ifadede noktalı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygundur? 5 dekar=……………………….m2 Yukarıdaki dönüşümün doğru olması için noktalı yere kaç yazılmalıdır? Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Nil Nehri’nin havzasında kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olayına bir örnek vardır?         Çocukların korunmasında I. Dereceden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğaya zarar vermeden doğal ortamı değiştirmesine örnektir?