S:1

‘utangaç,saat,akıl,zeki,kalem isimlerinden hangisi türemiş isimdir?

‘utangaç,saat,akıl,zeki,kalem isimlerinden hangisi türemiş isimdir? sorunun cevabı "utangaç" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Öfkeyle kalkan zararla oturur." atasözünde "zararla" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir? UNESCO' nun Kuruluş Günü ne zaman kutlanır? Ham madde > Üretim > ? > TüketimYukarıdaki diyagramda ? yerine aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek... Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Çocuğun gerçekleştiremediği isteği nedir? Yarsana Çağlar sular yarsana Gam çekme deli gönül Bulunmaz mı yâr sanaÇünkü Ferhatım dersin Şu dağları yarsana Bu dizelerde aşağıdakilerdenhangisi yoktur? Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, ...cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa insanın kendisiyle yüzleşmektenkaçındığı anlamı kazanır? Kış aylarında soba ve şofbenlerden yayılan gazlar nedeniyle yaşanan zehirlenme olaylarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda Anlamı verilen Dua hangisidir?Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın.Seni daima böyle tenzih eder ve överim.Senin adın mübarektir.Varlığın her şeyden üstündür.Senden başka ilah yoktur. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş bir sözcüktür? Patlamak eylemi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun çevresindeki denizlerden biri değildir? En eski edebî türlerden birisi olarak kabul edilen destanlar, tahkiye esasına dayalı halk edebiyatı anlatmalarıdır. Tahkiye esasına dayalı diğer edebî metinlerde olduğu gibi, kahramanın takdimi, destan metinlerinde de belirli anlatım yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu metinlerde kahramanın takdimi sürecinde kullanılan çeşitli yöntemleri; adlandırma, nitelendirme ve takdim başlıkları altında incelemek mümkündür.Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır? Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar.Aşağıda verilenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? Verilen kesirlerden hangisi 2 ile 3 arasında değildir? Diğer zamanlarda yapılması helal olan bazı davranışların, hac veya umre yapan kişilere haram olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? I cant buy this t-shirt because I havent got - - - - money with me now. Alkolden bütün vücudumuz olumsuz etkilenir; fakat bir organımız alkolden daha fazla etkilenir. Bu organımız aşağıdakilerin hangisidir? Hastaları tedavi eder,iyileştiririm.Acaba benim mesleğim nedir? Pergamon hangi ilimizdedir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda, kurulabilecek sendika hizmet kolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en sonda hangi sayı bulunur?"706 – 770 – 709 – 790 " Aşağıdaki madenlerden hangisi süs eşyası, takı yapımı ve dişçilikte kullanılır? İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı.Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki verilen çözeltilerden hangisi elektrolit değildir? Bir bölme işleminde bölen 9, bölünen 99 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur? Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur? I. anı – hatıra II. ters – düz III. okul – mektep IV. doğru – eğri Yukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? 36 kişilik bir topluluk 3 kişilik gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur? Yıldızlara,aya ve güneşe bakarak Allahı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen;büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir ? Aşağıdaki kelimelerin hangisi terim anlamlıdır? De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Allahın varlığını ve birliğini anlatan bu surenin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hallerden biri değildir? Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara aşağıdakilerden hangisi denir? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin hacmini ölçmek için kullanılır? Bilimi insanın, yaratıcı çalışmasının sonucu ortaya çıkan bir ürünü olarak ele alan düşünür H. Reichenbach´a göre eğer bir önerme doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir ise, o önerme hakkında hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerin hangisinin üretiminde fermantasyon reaksiyonlarından yararlanılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir