Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
insan- edebilen- en değerli- kendisiyle- insandır- mücadele sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
insan- edebilen- en değerli- kendisiyle- insandır- mücadele sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? sorunun cevabı "mücadele" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivat’ın aralarında geçen konuşmaların olduğu bölüme - - - - ; asıl oyunun yer aldığı, oyunun konusuna göre farklı tiplerin perdeye yansıtıldığı bölüme - - - - adı verilir.Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi harekelerden birisi değildir?                                                 CANIM KİTAP        “Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk güzellik kokar barış ve sevgi yayılır onların ortamında. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir dünya oluşur. En güzeli, ben daha anlayışlı, daha içten, daha sevecen biri oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost oldum. Onları bizim insan yanımızla bütünleyerek değerlendirmek ne yararlı bir oyunmuş meğer.”Kitapların çocuk üzerindeki olumlu etkisi aşağıdakilerden hangisi değildir? Fatih kumbarasına her gün 25 Kr atıyor. Fatih bir haftada kaç Kr biriktirmiş olur? I. Çok partili siyasi yaşamII. Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınmasıIII. Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesiYukarıda verilenlerden hangilerinin ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin savunduğu düşünceler olduğu söylenebilir? Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe Hanım, sıcak çorbanın içine bıraktığı metal kaşığın bir süre sonra ısındığını farketmiştir.Metal kaşığın ısınması, ısının hangi yolla yayılmasıyla gerçekleşmiştir?  Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “Mehmet de annesi ......................öğretmen olmak istiyordu.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bugün salı olduğuna göre 15 gün sonra hangi gündür? Çok güreş tutan kuvvetli pehlivan asıl pehlivan değildir. Asıl pehlivan, öfkelendiğinde, öfkesine hakim olandır. Burdan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz