S:1

Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır?

Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır? sorunun cevabı "Problem tespit edilmeli" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
l. Sertlikll. Parlaklık lll. EsneklikIV. PürüzlülükYukarıdakilerden hangileri maddenin dokunma duyusuyla algılanabilir? Bir sayının 5 katı ile 3 katının farkı 250 olduğuna göre,bu sayı hangi sayıdır? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı bir varlığın özelliğini belirtmez? Hangi seçenekte yerel yönetimler doğru olarak verilmiştir? Bir öğrenci günlük planında aşağıdakilerden hangisine daha az zaman ayırmalıdır? Haberi okur okumaz sanki damarlarındaki kan kaynamaya, bütün bedeninde sarmal bir ateş gibi dönüp durmaya başlamıştı.Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu zamanı iyi kullanma, işini vaktinde yapma ile ilgilidir? Aşağıdaki sözlerden hangisinin yemek esnasında söylenmesi uygun olmaz? Allaha kulluk etmek, saygı ve bağlılık göstermek, buyruklarını yerine getirmek, onun rızasını kazanmak amacı ile niyet ederek belirli zamanlarda ve şekillerde yapılan her türlü iş ve davranışlardır.Burada hakkında bilgi verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro türlerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğer ikisinden farklıdır? The armchair is - - - - the table and the television. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? Bir litrelik sütten 5 bardak dolduruluyor. 3 L süt kaç bardağı doldurur ? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, insanların mutlu yaşadıkları bir köy varmış. Bu anlatım kaç cümleden oluşmuştur? I. Mercidabık Savaşı II. Çaldıran Savaşı III. Ridaniye Savaşı IV. Turnadağ SavaşıOsmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim, yukarıdaki savaşlardan hangilerini Memluk Devleti ile yapmıştır? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? Yiyiniz,içiniz ancak israf etmeyiniz. Bilin ki Allah israf edenleri sevmez ayetinde ne anlatılıyor ? Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçları arasında sayılamaz? Hz Muhammedin doğduğu dönemin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangi cümlenin sonuna iki nokta konulmalıdır? Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur? Ekmek, patates yemeği, cacık ve baklava yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? Kuran-ı Kerim ne zaman Kitap haline getirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır? Arkadaşın kötüsü çalışanlardan rahatsız olur. Başarılı olmayı küçümser, alaya alır. Seni kendine benzetmek ve kendi düştüğü çukura sürüklemek için başvuracak çare arar. Gençliğini yaşa kardeşim, baksana çalışanların başı göğe mi eriyor? gibi sözlerle sizin manevi enerjinizi kırar ve ruhsal bir gevşeklik yaratır.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? "Ateşle oynamak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kemik dokunun görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir? Kullanıcıların belirli konularda fikir alışverişinde bulunduğu, çeşitli paylaşımlar yaptığı bir tartışma alanıdır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kuzeybatı bir ........................ yöndür. Dört rekat sünneti olan aşağıdaki namazların hangilerinde, birinci oturuşta Salli ve Barik duaları okunur? Aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisi sayesinde başkalarına düşündüklerimizi iletebiliyoruz ve başkalarının düşüncelerini de doğru ve tarafsız şekilde öğreniyoruz? % 8si 24 olan bir sayının % 75i kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yöntemin aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir? Seda ile Suna öğretmenin öğrencilerle iletişim konusundaki yaklaşımları farklıdır. Seda Öğretmen: Her zaman çok kibarsın., Okulun en başarılı öğrencisi sensin., Şimdiye kadar gördüğüm en düzenli sınıfsınız. gibi övgü ifadeleri kullanırken; Suna Öğretmen: Temizlik konusunda böyle hassas davranırsanız öğretmeniniz tarafından çok sevilirsiniz., İletişim kurarken özenli davranman çok güzel., Sınavlarda yüksek not almanı, çok düzenli çalışmana bağlıyorum. Böyle devam etmeni dilerim. gibi teşvik ifadeleri kullanmaktadır. Bu iki durumun sonuçlarına bakıldığında, teşvik ifadelerinin öğrencilerin kurallara uymasında daha etkili olduğu görülmüştür.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi övgü veya teşvik ifadeleri kullanmanın okul ve sınıf içi kurallara uymadaki etkisini açıklamaktadır? Ezmek sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Rekombinant DNA teknolojisi,I. SanayiII. TarımIII. İlaç üretimiverilen alanların hangilerinde kullanılmaktadır? Tanrının varlığını reddetmek ve tanrı yokmuş gibi davranmaktır. Bu inanç tarihin bütün dönemlerinde bireysel olarak da olsa varlığını sürdürmüştür. Allahın varlığını inkâr ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına da karşıdır.Metinde anlatılan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir