S:1

- Çivi yazısıyla anal adını verdikleri yıllıklar tutmuşlardır.
- Tavananna adında kraliçeleri vardır.
- Soylulardan oluşan Pankuş adında meclisleri vardır.

Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

- Çivi yazısıyla anal adını verdikleri yıllıklar tutmuşlardır.- Tavananna adında kraliçeleri vardır.- Soylulardan oluşan Pankuş adında meclisleri vardır.Yukarıda özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Frigler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
……..…. if you’re in need.  Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?  Atatürk ne zaman ölmüştür? Bilgisayar klâvye tuşlarından sayı kilidi ( num lock )tuşunun görevi nedir? Kare ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre doğru bilgiye ulaşma yollarından biri değildir? Hangisi maddi temizliktir? Doktor, reçete yazıp ilaç almamızı istediğinde nereye gitmeliyiz? Bir gün adamın biri Peygamber Efendimizi ziyarete geldiğinde titremeye başladığını görünce Ona:-Arkadaş,korkma,ben hükümdar değilim!Ben Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti.Bu olay Peygamber efendimizi daha çok hangi yönünü gösterir? Jane : Hello, Jane speaking. Can I speak to Kenan please?Rüzgar : Hi, Jane. I am sorry, - - - -             Would you like to leave a message?Jane : No, thanks. I’ll call back later.  222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki ilköğretim kurumlarından hangisi mecburi ilköğretim kurumlarından biri değildir? Türkiye Fiziki haritasında hangi bölgemizde kahverengi daha fazladır? Temmuz, ağustos ve eylül ayları toplam kaç gündür? 27,1 ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangi- sinin onda birler basamağına göre yuvarlan- mış halidir? Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özelliklerinden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir? Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler - - - -Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel anlatım söz konusu olmaz?  Aşağıdakilerden hangisi okul başarısını olumsuz  etkiler? Bir ikiz kenar üçgenin  çevresi 230 cm’dir. İkiz kenarlarından biri 72 cm olduğuna göre ikiz olmayan kenarın uzunluğu kaç cm’dir? 128, 235, 643, 139 sayılarını “ >” sembolü ile sıraladığımızda baştan ikinci sayı hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? Bir çiftçi tarlasında 1. gün 230 kg, 2. gün 355 kg domates toplayarak kasalara koymuştur.           Topladığı domateslerin 496 kg’ ını satan çiftçinin kaç kg domatesi kalmıştır? Kare şeklinde bir bahçenin bir kenarının uzunluğu 16 m  ve her kenarına 2 m aralıklarla fidan dikilecektir. Bu iş için kaç fidan gerekir? Aşağıdakilerden hangisi ışığın ana renklerini oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi kapsamca daha geniştir? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de toplumsal değişimdir.Aşağıdakilerden hangisi bu gerçeğe uygun olmayan bir değerlendirmedir? Nizamülmülk “Siyasetname” adlı eserinde hükümdarların yapması gerekenleri;•   Sulama kanalları açtırmalı,•   Yollar ve köprüler inşa etmeli,•   Kale ve şehirlerin inşa edilmesine öncelik vermeli şeklinde sıralamıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi hükümdarın görevleri arasında değildir?  3071 kanuna göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları TBMM dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplar? Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistem hastalığı değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Bahçede 8 çocuk oyun oynuyordu. Önce 4 çocuk sonra da 3 çocuk daha geldi. Bahçede kaç çocuk oldu?  Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığı düşürülen bir maddenin büzülmesine örnek verilebilir? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Yukarıdaki metinde hangi soruna bir çözüm yolu üretilmiştir?  İslam dini, insan haklarına saygı göstermeyi, kul hakkını gözetmeyi emreder. Kul hakkını ihlal etmek, Allah’ın bağışlamadığı davranışlardandır. Hak ihlali yapan kimsenin öncelikle hak sahibini razı etmesi, daha sonra da Allah’tan af dilemesi gerekir.Bu metinle aşağıdakilerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır? “Üsve-i hasene” kavramı ne anlama gelmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi iskelet için söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir