Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
7396 sayısında onlar basamağı ile binler basamağı yer değiştirdiğinde yeni sayı kaç olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
7396 sayısında onlar basamağı ile binler basamağı yer değiştirdiğinde yeni sayı kaç olur? sorunun cevabı "9376" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Peygamberimiz ve sahabelerin Mekke’den Medine’ye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sivas Kongresi'nde yurdun çeşitli bölgelerinde ku­rulan millî cemiyetlerin, Anadolu ve Rumeli Müda-faa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi ka­rarlaştırılmıştır. Bu karar, aşağıdaki amaçlardan hangisini ger­çekleştirmeye yöneliktir?   Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir gruptadır?  Bahçeye ektiğmiz fidan her ay 3 santimetre uzamaktadır. Bu fidan 9 ayda kaç santimetre uzar? Aşağıdaki yakıtlardan hangisi katı yakıttır? “Yorucu, yorgan, yorgun“ sözcüklerinin sözlükteki sıralaması aşağıdaki- lerin hangisinde verilmiştir?  ’Kitap okumanın etkisi kısa zamanda görüldü.’ Cümlesinde ‘etki’ sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?      Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni akımının sanatçıları arasında sayılamaz? I. Sanat metinlerinin kendi anlamından ziyade okunduğu, seyredildiği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır.II. Sanat metinlerinde yaratıcılık, öğretici metinlere göre daha ön plandadır.III. Sanat metinleri duygulardan çok düşüncelere hitap eder.IV. Sanat metinlerinde kanıtlama, inandırma, açıklama amacı görülür.Numaralanmış cümlelerden hangilerinde sanat metinleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Türkiye’de oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur? Ülkemiz aşağıda verilen madenlerden hangisi bakımından dünyanın en zengin ülkesidir?