S:1

Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.
Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur?

Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur? sorunun cevabı "Türkiye’nin başkenti Ankara’dır " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi erkek organın kısımlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili bilgiler doğru verilmiştir? Lisenin ilk sınıflarındaydı. Bir çiftliğin çiçek bahçesinde; hem de sevdiği bir işte çalışıyordu: Çiçek yetiştirmek... Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu.Çocuğun gerçekleştiremediği isteği nedir? Sevr Antlaşmasının bazı maddeleri şunlardır:• Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,• Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,• Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir? Aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin,Atatürkü düşüce sistemini ve bağısılımüadelesindeki liderliğni önek aldığı sölenemez? 3 tane 400 gram ile 4 tane 200 gramı toplarsam, kaç kilogram eder? Allah, her şeyi insan için yaratmış ve onun hizmetine sunmuştur. Bize sayısız nimet vermiştir. Allahın bizim her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bir dünya yaratması da onun bize olan sevgisinin bir işaretidir.Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalın ve ince ünlüler bir arada bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir? Cerenin 14 topu vardır. İlknur' un topları, Cerenin toplarından 5 eksiktir. İkisinin toplam kaç lirası vardır? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Anadoluyu işgal eden aşağıdaki devletlerden hangisine karşı cephe açılmamıştır? III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa‘nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin önüne ilk önce yazabiliriz? Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin kısaca hayat hikâyelerinden ve eserlerinden söz eden kitaplara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yararlarından değildir? Hani Rabbin meleklere : ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti.Yukarıdaki ayetin devamında Allahın bu sözü karşısında melekler ne demişlerdir? Aşağıdaki haberlerden hangisi tüketimin üretimi etkilemesine örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi için abdest almak vacipdir? Angle : Tom, are you a member of a club now?Tom : Unfortunately, no. But when I was in high school, I joined caving and cycling clubs. One day, we went riding up the hills near our town. Bill, a friend fell off his bike and injured his arm. We were all scared but there wasnt anything serious. Fortunately, we all had our safety gear on, we put on our helmets and gloves before the accident. They saved his life.Where did they cycle? 30038-28904-90273 sayılarının büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralanışı hangisidir? Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan aşağıdaki maddelerden hangisidiğerlerinden daha önemlidir? Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve 80 km/h sabit hızlarla harekete başlıyorlar.Buna göre; 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur? I. Makalede bilgi verme amacı vardır.II. Ortaya konan düşüncenin kanıtlanma amacı yoktur.III. Makaleler bilimsel nitelik taşımaz.IV. Makalede ciddi, açık bir dil kullanılır.Numaralanmış cümlelerden hangilerinde makale ile ilgili yanlış bir bilgi vardır? Bir masa üzerinde itilen bir oyuncak arabanın, bir süre sonra durmasına hangisi neden olur? Roman ve hikâye türünün karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır? Seçilen alanı kesmek için hangi kısayol kullanılır? Kuran ve sünnetin yanı sıra on iki imamın görüşlerini de delil kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir? 19 'dan başlayarak 8 'erli ritmik saydığımızda 4. sayı olarak aşağıdakilerden hangisini söyleriz? • Allah gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları koruyup gözetir.• Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık alemini her yönüyle bilir.• Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulacağını insana hatırlatır.• Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.Verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerle anlam yönünden eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır? Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç bu yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları yerde 31 Mayıs tarihi itibariyle kesintisiz en az kaç yıl görev yapanlar yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? 20 adet 100 mL, 20 adet 50 mL, 5 adet 300 mL'den oluşan kaplardaki su 5 eşit kaba bölünmek isteniyor. Her kaba kaç mL su düşer? Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın...(Hucurât suresi, 11. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Hz. Muhammed(sav), peygamber olmadan önce ne iş yapardı? 1. Nasrettin Hoca, eylenirken düşündüren bir mizah anlayışına sahipti.2. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için tedbirli olmak gerekir.3. Yazılışından emin olamadığımız kelimeleri yazım klavuzundan kontrol etmeliyiz.4. Bütün deneylerimizi labaratuvarda yapmak istiyoruz.Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır? Zekât, zenginleri sınamak ve fakirlere destek olmak için farz kılınmıştır. Eğer insanlar mallarının zekâtını verselerdi hiçbir Müslüman, fakir ve muhtaç kalmaz; Allahın farz kıldığı bu hakla o da ihtiyaçlarını gidermiş olurdu. (Caferi Sadık)Bu sözde, zekât ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine değinilmemiştir? 78037 Verilen doğal sayı seçeneklerdeki doğal sayıların hangisinden büyüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir