S:1

Kirazın derisinin altında kiraz
Narın içinde nar
Benim yüreğimde boylu boyunca
Memleketim var.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır?

Kirazın derisinin altında kirazNarın içinde narBenim yüreğimde boylu boyuncaMemleketim var. Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte hangi ses olayı vardır? sorunun cevabı "Ünsüz yumuşaması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir? AB4 sayısı üç basamaklıdır. Rakamların toplamı 21, onlar basamağı birler basamağından 4 fazladır. Bu sayı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisindeki ünlülerin hepsi incedir? Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Avrupada yetişen bilim insanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi genelden özele doğru sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.• 315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye• 101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye• 108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye• 32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelyeBuna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir?(Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.) Hücrenin enerji üretim merkezidir. Üretilen enerji hücredeki yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır. Bir maddenin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ne çok spor dalı var. Ben hepsini yaparım Yüzerim, koşarım, Tavşan gibi zıplarım, Harika top oynarım, Bisiklete binerim.Bu şiirde aşağıdaki spor dallarının hangisinden bahsedilmemiştir? Büyük moleküllü besin maddelerinin, hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesine ne ad verilir? Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi malzeme değildir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir? Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir: - Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu. Yavru martı yalnız kalınca ne düşündü? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? a) 5 . 5 . 5 . 5 = 53b) 12 . 12 . 12 = 122c) 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 35d) 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 = 85Yukarıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde "acı" sözcüğü "Ne tatlı bakıyordu?" cümlesindeki tatlı sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Hakkı, ........... resim çizer. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ''atasözleri'' için doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalığının oluşumuna neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Kütlesi ve hacmi olan varlıklara..............denir. Boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? She hasnt swum in the sea - - - - she moved this city. Türk - İslam kültürünü Hindistan'a ilk taşıyan ve İslamiyet'in bu coğrafyada yayılmasında etkili olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir? TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? I- İlk hakanları olan Kutluk Bilge Kağan başkenti Ötükenden Ordubalıga taşımıştır.II- Devletin en parlak zamanı olan Moyen-Çur zamanında Talas Savaşı sonrası karışan Çine müdahale edilmiştirIII- Bögü Kağan zamanında Maniheizm devletin resmi dini olmuştur.Uygurlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül çıkarılırsa anlam belirsizliği oluşur? Evet, isterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Jules Vernein (Jul Vern) Dünyadan Aya Yolculuk kitabı vardır. Hiç unutmuyorum, babam bana bu kitabı karne hediyesi olarak almıştı. Sekiz yaşındaydım. Oradan Jules Vernein adını silmişim, kendime yazar olarak koyduğum Turna ismini tükenmez kalemle yazmışım. Yani bu kitabı ben yazdım anlamında... İyi bir okurdum çocukken ve yazmaya da hevesliydim anlayacağınız.Bu metin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir? Psikolojinin alt dalları ile doğrudan ilgilendikleri konu ve iş alanları dikkate alındığında doğru biçimde yapılmayan eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? CTRL+C kısayolu aşağıdakilerden hangisinin kısayoludur? Aşağıdakilerin hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yönetimde uyulması beklenen etik ilkelerden değildir? Tek partili bir mecliste ülkeyi yöneten partinin hatalarını gösteren onu denetleyen bir parti olmadığı için kararlar alınırken çok yönlü düşünülmez diyen birtarihçi aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir