S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? sorunun cevabı "Her şey biz insanlar için doğada bulunmaktadır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Tek basamaklı asal sayıların çarpımı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer, zaman ve mekân çerçevesi içinde anlatıldığı uzun mensur eserlere ne ad verilir? 12 + ? = 0 + 12Yukarıdaki eşitlikte ? olan yere hangisi gelmelidir? I. Dünya Savaşı sonunda İzmir ve çevresinin işgal eden devlet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin kültür ve uygarlığında aşağıdakilerden hangisi görülmez? En az iki ve daha fazla kişiden oluşan, ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa........................denir Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar verilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatımın özelliklerinden biri değildir? I. Okuyucuyu düşünmeye yöneltmekII. Hayatın gerçeklerini ortaya koymakIII. Kültür alanındaki değişme ve gelişmeleri fark ettirmekIV. Birey-toplum ilişkisini dile getirmek V. Somut kavramları nesnel bir bakışla ifade etmekYukarıdakilerin hangisi bir denemecinin amaçları arasında gösterilemez? Dünyamız aşağıdaki geometrik şekillerden hangisine benzer? Aşağıdaki beyliklerden hangisini Osmanlı Devletine katılmasıyla Osmanlı Devleti ilk kez donanma sahibi olmuştur? Zemininde kaya veya kaygan kil tabakası bulunan toprak parçası yağmur sularını içine çekerek ağırlaşır. Daha sonra da kayganlaşmanın ve eğimin etkisiyle bulunduğu yerde tutunamayıp aşağıya doğru kayar.Parçada oluşumu tarif edilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Işık kirliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çok sayıda mağara, polye, sarkıt ve dikit gibi yer şekilleri bulunan bir yerde aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi yaygındır? Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.(Zilzal suresi, 7. ve 8. ayetler)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? • Sahabe sözlerinden, üzerinde ittifak edilen görüşleri delil olarak benimsemiştir.• En belirgin özelliği rey ve kıyastan uzak durması ve hadise dayalı fıkıh anlayışıgeliştirmesidir.Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep imamı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı kullanılmamıştır? İçerisinde Kabe'nin de bulunduğu ve İslam dininde " şehirlerin anası" olarak söylenen şehir hangisidir? Saat 09.27 ‘te uyuyan Cem bebek saat 16.40 ta uyanırsa kaç dakika uyumuş olur? Bir kedi yavrusunun doğumuna kadar gerçekleşen,I. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiII. Zigotun mitoz geçirerek büyüyüp gelişmesiIII. Üreme ana hücrelerinin mayoz geçirmesiolaylarının gerçekleşme sıralaması aşağıdakilerdenhangisidir? Bir özellik için, annesinden normal aleli, babasından hastalıkla ilgili aleli alan bireylere o özellik bakımından taşıyıcı denir.Buna göre, hangi genotipe sahip anne-babanın doğacak çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı en fazladır? (A: Sağlam, a: Hastalık alelidir.) İtilif Devletlerinin Anadoluyu işgali karşısında Osmanlı Devletinin tutumu hangisi olmuştur? I. 13.yy.dan itibaren Oğuz Türkçesi, Arapça ve Farsçanın etkisiyle değişikliğe uğramıştır.II. Tasavvuf öğretisi eserlerde kendini hissettirir.III. Edebiyatımızda yüksek zümre edebiyatının başlangıç eserleri verilmiştir.IV. Ürünler Arap alfabesiyle yazılmış olup tamamen sade bir dil kullanılmıştır.V. Eserler Anadolunun İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.13-14 yy. Oğuz Türkçesinin Anadoludaki ilk ürünleri ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Fakat sözcüğü altı çizili ifadelerden hangisinin yerine getirilirse cümlenin anlamı değişmez? I. Çocuk, bir ailenin neşe kaynağıdır.II. Bu kitap geçen hafta satın alındı.III. Şehrin bu yakası imara yeni açıldı.IV. Sanatçıyla imza gününde sohbet ettik.V. Gün sonunda herkes çok mutluydu.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük genel anlamlıdır? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra karşılığı tastamam verilecektir.(Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır? Akşemseddin, Turkish scientist discovered the microscope before the germAkşemseddin, Turkish scientist, discovered germ before microscope was invented. Hollanda yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biridir.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır? Hangi kelime hecelerine hatalı ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önemli sebeplerinden biri değildir? 12 kalemin 1/3‘ i kaç kalem eder ? Dünyanın en büyük çöllerinden olan Sahra Çölü Kuzey Afrikanın büyük kısmını kaplamaktadır.Bu durum Kuzey Afrikaya aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi bakımından avantaj sağlar? Bilgisayarda görüp dokunabildiğimiz parçalara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir? Dünya dan gökyüzüne bakıldığında bir arada görünen yıldız kümeleri vardır.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf başkanı olmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Reyyan ailesi ile akşam yürüyüşe çıktı. Gökyüzündeki Kutup Yıldızı'nı fark eden Reyyan evlerinin hangi yönde olduğunu bulmak istedi. Yüzünü Kutup Yıldızı'na döndüğünde kendi evlerinin sağ kolunun gösterdiği yönde olduğunu belirledi.Yukarıda verilen bilgilere göre Reyyan'ın evi hangi yöndedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir