S:1

Tarih bilmine göre Tarih ne ile başlar?

Tarih bilmine göre Tarih ne ile başlar? sorunun cevabı "Yazının bulunmasını       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Eğrelti otunun hayat devri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır? I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamakII. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmakIII. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamakVerilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? Aşağıdaki eklerden hangisi ünlü uyumu kuralını bozmaz? Aşağıdakilerden hangisi nezaket ifadesi değildir? "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? “ Milli Egemenlik “ kavramı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Aşağıdaki birleşik isimlerin hangisinde ses ya da hece kaybı vardır?  Bir uçakta 47 çocuk, 121 kadın ve kadınlardan 29 fazla erkek yolcu vardır. Uçaktaki toplam yolcu sayısı kaçtır? A → 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, BYukarıda A tam sayısının bölenleri verilmiştir. Buna göre, A+B en az kaçtır?  Hz. Muhammed, çocukluğu döneminde aşağıdaki kişilerden hangisinin evindeyaşamamıştır?  1-Bir yılda 12 ay vardır.2- Bir yılda 4 mevsim vardır.3-Tüm aylar 30 gün çekerYukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yanlıştır? Bir bisikletli hiç durmaksızın yol aldığında 4 saatte 50km yol alabilmektedir. Bu bisikletli bir saatte kaç km yol alır? Amazon ve Kongo Havzası, Gine Körfezi, Endonezya ve Malezya’da etkili olan iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’in 20 şer sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir? -"ayak - azık - acı - asır" sözcükleri­ni, alfabetiksıraya koyduğumuz­da, sözlükteki sıralamaları aşağıdakilerden han­gisi olur? Tuttuğu üç balık sırası ile 12, 16, 20 kilo tutan Burkay toplam kaç kg balık tutmuştur? 1.Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Ateşkes Antlaşması yapılmış ve hemen ardından işgaller başlamıştır.İşgallere karşı Osmanlı Hükümetinin kayıtsız kalması sonucunda halk işgallere karşı ne gibi önlemler almıştır?   Üç buçuk litre kolonyayı çeyrek litrelik şişelere doldurmak istiyoruz. Kaç şişe gerekir? Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıkları ideal toplum düzenini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Mısırlılar;•   Resimli yazıyı kullanmışlardır•   Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır•   Tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdirVerilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne denir? Bir yerin kuşbakışı çizimine ne denir? Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve       sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.     Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu  cevaplar arasında      gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin petrol satın aldığı ülkelerden biri değildir? Osmanlı Devleti’ni dağılma sürecine sokan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vizyonun tanımıdır? Don’t make noise, ……..….  İnsanın ilk ve en önemli sorumluluğu kime karşıdır? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir? "On milyonlar basamağında 9, binler basamağında 8, yüzbinler basamağında 7, onlar basamağında 6"  olan sayı; aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizin yaz turizminde aşağıdaki şehirlerden hangisinin önemi daha fazladır? Amasya Genelgesi tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatısla çekilir? Emily: May I  use your dictionary?Emily asked me if she - - - - use my dictionary. Kaybolan bir çocuk, polise hangi bilgiyi vermelidir?  Kuran-ı Kerim ne zaman Kitap haline getirilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir