Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? sorunun cevabı "ufak " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? Thomas: Hey Mike! Let’s go for a walk tonight?Mike      :Thanks, but - - - - . I. Divan şiirinde aruz ölçüsü kullanılmıştır.Anonim şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.II. Divan şiirinde ana nazım birimi beyittir. Anonim şiirde dörtlükler kullanılmıştır.III. Divan şiirinde yarım kafiye tercih edilir. Anonim şiirde zengin kafiye tercih edilir. IV. Divan şiirinde ahenkli söyleyiş ve redif vardır.Anonim şiirde ahenkli söyleyiş ve redif vardır.V. Divan şiirinde dil ve anlatım süslü ve sanatlıdır.Anonim şiirde dil ve anlatım sadedir.Divan şiiri ile anonim şiir arasındaki karşılaştırmada aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenme türlerinden biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme KurslarıYönergesi’ne göre bir kursun sınıf mevcudunun kaçtan fazla olmaması esastır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem işteş çatılıdır?          Kanın vücut içerisinde dolaşması sağlayan yapı ve organlar hangi seçenekte doğrudur?    II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazıların başlık bölümü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   “Bana öyle geliyor ki, bu çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecek; artık bir daha bahar, toprağımızı şenlendirmeyecek.”diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler, toplumdaki fertleri bir arada tutar. İnsanları tek tek fert olmaktan çıkarır, birlik beraberlik içinde yaşayan bir toplum hâline getirir. Bu paragrafa uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?  Egemen, ufuk çizgisinden kendine yaklaşan bir geminin fotoğraflarını çekmektedir.1 – Geminin tamamının görülmesi2 – Geminin yarısının görülmesi3 – Geminin sadece bayrağının görülmesi Egemen’in fotoğraflarının çekilme sırası aşağıdakilerden hangisidir?