S:1

Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisinin sonunda Moğollara bağlı olarak yönetilmişlerdir

Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisinin sonunda Moğollara bağlı olarak yönetilmişlerdir sorunun cevabı "Kösedağ Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya kaç yıl geçmeden tekrar kurum açma izni verilmez? 15 dakikada 75 cm yol giden bir böcek, 1 saatte kaç metre yol gider? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kadın ve erkek eşitliği beklenmez? 0,698 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaş olarak devlete karşı sorumluklarımız arasında yer almaz? Denize atlayıp, hızla yüzmeye başladı ve bir süre sonra kulaç atacak hali kalmadı.Yukarıdaki cümlede hangi kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye devrinde Hz. İbrahim getirdiği din üzere yaşayan, tek bir yaratıcının varlığına inanan ve Mekkedekikötülüklerden uzak duran kimselere ............ denirdi. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!Gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer.Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber...Bu dizelerde aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin örneği yoktur? • Sahabe sözlerinden, üzerinde ittifak edilen görüşleri delil olarak benimsemiştir.• En belirgin özelliği rey ve kıyastan uzak durması ve hadise dayalı fıkıh anlayışıgeliştirmesidir.Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep imamı hangisidir? Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi başlıca Anadolu uygarlıklarından (M.Ö. 2000-M.Ö. 600 yılları arasındaki) değildir? 8 metre içinde kaç tane yarım metre vardır? Lidya mimarisinin en önemli yapı grubunu - - - - oluştururdu.Verilen cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Hangi seçenekte dünyanın gözlemlenebilir katmanları verilmiştir? Allahın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkanları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? (Lokman suresi, 20. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Toplumsallaşma, bireyin başkalarıyla olan ilişkileri aracılığıyla gerçekleşir. Birey iyi kötü, doğru yanlış gibi toplumun yargı ölçülerini, tüm değer, kural ve normlarını, toplum tarafından kabul edilen tutum, alışkanlık ve becerilerini toplumsallaşma sürecinde öğrenir. Her birey için gerekli olan bu süreç ailede başlar.Bu parçadan toplumsallaşma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Gök sarı ( ) toprak sarı ( ) çıplak ağaçlar sarı ( )Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Hangisi eğitici kolların amaçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir