Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"inek-süt" arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"inek-süt" arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır? sorunun cevabı "tavuk-yumurta   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir? Aşağıdaki hangi sözcük ünlü harfle başlayan ek aldığında  yumuşamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? I.  Tevhidi Tedrisat KanunuII.  Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılmasıIII. Erkanı Harbiye Vekaletinin kaldırılmasıyukarıda verilenlerden hangileri 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen yasalar arasındadır? Dünya’ya en yakın yıldız aşağıdakilerden hangisidir? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3Yukarıdaki toplama işlemini ifade eden çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Ben var isem anadilimle varım.            Türkçem benim bereketli toprağım.            Akan sularımın sesi ondadır.            Güneşimin aydınlığı, sıcak...            Onunla güler, onunla ağlarım. Şiirde Türkçe ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu vardır? Osmanlı-Sırp savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? 48 , 50 , 65 , 98Yukarıdakilerden hangisi hem 6 nin hem de  8 in katıdır? Başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmaktır.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? “göre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmamıştır?