S:1

Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? sorunun cevabı "Kitapları kitaplığa." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? I- Çevre kirliliği önlenir.II- Çevrede yaşayan canlılar korunur.III- Enerji tasarrufu sağlanır.IV- Ülke ekonomisine katkı sağlanır.Yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün sağladığı faydalarındandır? My favourite actress is Jane Smith. She was born in 1978 in New York. She has long wavy red hair and green eyes. Shes interested in fashion. She prefers casual clothes and she likes wearing accessories like earrings and belts. Shes sociable and has a charming personality. She often says her job is fun but very tiring. She cant go out with her friends at night because she works long hours.What does she like wearing? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine örnektir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin komşularından biridir? Hz. Hatice (r.a.) Mekkenin soylu kadınlarındandı. Üstün ahlakından dolayı kendisine ............. lakabı verilmişti.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi hem 3 hem de 4 ile tam bölünür? Herhangi bir durumdan şüphe duyan biri için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır? Yabancı sermayeli kuruluş olarak Bursa ilimizde kurulan ve sebze çorbaları üreten NestleTürkiye Gıda Sanayi A.Ş. adlı işletme hangi ülkeye aittir? Her şeyin Allaha (c.c.) muhtaç olması ve Allahın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına ......................denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? I. KonuşmakII. Diyalog kurmakIII.Mektup göndermekIV. MimiklerYukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişime örnektir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi katı + sıvı karışımlarına örnek olarak verilemez? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devletinin hukuk sisteminde yer alan görevlilerinden biri değildir? Hikâye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Büyük sanatçıların çoğu, kendi çağlarında anlaşılmamış, kıyıda köşede kalmış, sonra­dan bütün dünyanın tanıdığı sanatçılar olmuş.Böyle sanatçıların nasıl olmuş da değeri bilin­memiş? Bunu bir türlü anlayamadım.Bu parçaya göre yazarın merak ettiği du­rum aşağıdakilerden hangisidir? Son ... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. cümlesinde, boşluğu uygun şekilde doldurunuz. 56 sayısının 100 katının 50 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 450'nin %24'i kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sohbet yazılımlarının sağlamış olduğu kolaylıklar arasında yer almaz? Okul, öğrencilerin ikinci yuvasıdır( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Doğal kaynaklardan yararlanırken neden bilinçli ve tutumlu hareket edilmelidir? Hayat bir aynadır, güler yüzle bakarsanız o da güler. Cümlesindeki hangi unsur kendisine benzetilendir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? Onu kitap okurken hiç gördün mü? cümlesinde ne çeşit adıl vardır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) TSE damgası, üzerinde bulunduğu ürünün standartlara uygun olduğunu gösterir.( ) Kronoloji, olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır.( ) Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalayan devletlerden biridir.( ) Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.( ) Okula erken gelip derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir. Burkulmalar nerelerde meydana gelir? Denizatı adı verilen balıklar, deniz yosunlarının arasında yaşar. Görüntü olarak deniz yosununa benzeyen bu balık, avı için emniyetli gibi görünen deniz yosunu çayırına girerek avlarını yakalar. Denizatının bunu yapması aynı zamanda kendisini de yem olmaktan kurtarır.Anlatılan durum ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Asagidakilerden hangisi iç kuvvetlerden biri degildir? 500 gram kıyma 15 liradır. 1 kilogram kıyma kaç liradır? Günün birinde aslan,Biraz çıkayım derken ormandan,Düşmüş bir tuzağa,Ağlar içinde kalmış;Kükremiş durmuş boşuna;Bereket fare usta yetişmiş imdadına;Bu iş kükremekle değil,Kemirmekle olur, demiş.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? Aşağıdaki tesislerden hangisinin kurulmasında iklim özelliği daha etkili olmuştur? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu itibariyle diğerlerinden farklıdır? 50den başlayarak geriye doğru beşer saydığımızda, 4. Sıradaki sayının 5 bölümü kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir