S:1

Allah hangi melekle vahiyleri Hz. Muhammed'e gönderilmiştir?

Allah hangi melekle vahiyleri Hz. Muhammed'e gönderilmiştir? sorunun cevabı "cebrail" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Peygamberimizin hicretten hemen sonra yaptırdığı ve içinde kabrinin de bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir?A) Mescid-i NebiB) Cennetü’l BakiC) Mescid-i HaramD) Kâbe Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan fiziksel etmenler arasında yer alır? 20’den başlayarak geri doğru dörder sayarsak 3. sayı kaç olur? I. Yatağını düzenlemekII. Sağlıklı beslenmekIII. Okula zamanında gitmekIV. Kitapları temiz kullanmakYukarıda verilen ifadelerden hangisi bir haktır? Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ? “ Kuzeybatı” aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır? Bir işyerinde çalışan  baba  neyi hak eder? Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkide yaprağın görevi değildir? İnsan-kader ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟terk edilmiş alışkanlık” anlamı katmıştır?  Bitkiler de insanlar gibi canlıdır, hareket eder.Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin hareketine örnek olamaz? Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen bir 4. Sınıf öğrencisinin hangisini yapması doğru değildir? (1) Şairin üçüncü kitabı, geçen hafta sonu piyasaya çıktı. (2) Şairin sade bir dil kullandığı bu kitap çok beğenileceğe benziyor. (3) Muhtemelen çok satanlar lis- tesine girecek. (4) Ancak şair, daha önce yaptığı bazı hataları bu kitabında da yapmış.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? I. Amasya GenelgesiII. Amasya Görüşmeleri III. Sivas KongresiIV. Erzurum KongresiYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? İstiklal Savaşı’mızın zaferle sonuçlanması üzerine İngiltere’de hükûmet istifa etmiş, Yunanistan’da da Anadolu’daki başarısızlıktan sorumlu tutulan devlet adamları cezalandırılmışlardır.Bu durum, Kurtuluş Savaşı’nın hangi alandaki etkilerine bir örnek oluşturur? Hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir? A + 5 = 8   işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte çocukların oynadığı oyunlardan biri değildir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? “Umut Aras internetten bulduğu Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli video klibi Youtube kanalına yüklemiştir, bir süre sonra Youtube bu videoyu yayından kaldırmıştır.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?   Rükû'dan kalkarken ne söylenir? Aşağıdakilerden Hz. Muhammed’in amcasından birisi değildir? Mert kahvaltısında• Şekersiz süt• Beyaz peynir• Haşlanmış yumurtaile beslenmiştir.Buna göre Mert aşağıdaki besin içeriklerindenhangisini daha fazla tüketmiştir? Dört basamaklı 21a3 sayısı en yakın yüzlüğe, dört basamaklı 413b sayısı en yakın 10 onluğa yuvarlanıyor.Elde edilen bu iki sayının toplamı 6330 olduğuna göre a + b en fazla kaçtır? “Ali ve Asya, okulu da severler.” Cümlesi kaç kelimeden oluşur? Hangisi Ulusal Kongre (Milli Kongre) olarak da bilinen milli mücadelenin planının çizildiği kongredir? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak amacıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal (durum) eki vardır? Üçgen, kare ve dikdörtgenin özelliklerini öğrendik.” Cümlesinde kaç tane terim anlamlı sözcük vardır? Kitapların, işaret ettikleri dönemi aydınlatan; toplumsal olayları, onların yankılarını ve bireyler üzerindeki etkilerini kayda geçiren, geleceğe taşıyan bir değeri vardır. Geçmişte veya bugünde yazarların karakterler yoluyla neredeyse bir laboratuvar ortamı yaratarak ve kuşkusuz kendi dürbünlerinden bakarak yazdıkları her bir kitap, bu açıdan tarihî bir belge niteliği taşır.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? “Yaşlı kadın, ormanın kenarındaki evde kendi hâlinde yaşarmış.”Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e verilen  lakaptır? Kuranı Kerim’in ayet ve sure sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek “Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? "Düşmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla çoğul ad vardır?  Aşağıdaki sözlerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik önlemlerden biri değildir? (I) Eserinde kendinden önceki yazarların izleri görülüyor.(II) Konu, biçim, sayfa sayısı…aklınıza ne gelirse.(III) Ama bu kitabında onlarınkine benzeyen bir dil kullanılmış.(IV) İşte gerçek yazar çevresindeki örneklerden yararlanıp kendisini oluşturan kişidir.Yukarıdaki paragrafın kaç numaralı cümlesinde özgünlükten bahsedilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir