Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kur'an-ı kerim de yaklaşık kaç ayet vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kur'an-ı kerim de yaklaşık kaç ayet vardır? sorunun cevabı "6666" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ve hadislerde yer alan cennet isimlerinden biri değildir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il genel idaresinin başı ve merci aşağıdakilerden hangisidir? 222 Sayılı İlköğretim Kanununa   göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Karacaoğlan’ın çeşme başında gördüğü kızlardan biri olan Elif, Anadolu bozkırlarının en sevdalı şairi Karacaoğlan’ı, gene bir çeşme başında yalnızlığın kollarına bırakmıştı.Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için, I.  İyonik bağlı yapıdadır.II.  Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III.  Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 70 L zeytin yağı  750 mL’ lik  şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytin yağı yere dökülüyor. Yapılan doldurma sonunda 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytin yağı ne kadardır? Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir? Hangi cümlede hem ad  durum eki “de”, hem de bağlaç olan  “de” vardır? Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen şartlar dikkate alındığında;I. Amazon havzasıII.Grönland adasıIII.Serengeti ululsal parkıyukarıda verilen yerlerden hangilerinde canlı çeşitliliği en azdır? İslam tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı vardır? 605 litre suyun 170 litresi kullanıldı. Kalan su ise 5’er litrelik şişelere konuldu. Kaç tane şişe kullanılmıştır?