S:1

Allaha ve peygamberlerine inanan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Allaha ve peygamberlerine inanan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? sorunun cevabı "Anne-baba sözü dinlemelidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Halk Edebiyatı’nı, milli bir edebiyat olarak görmemiş, halk edebiyatının gerçek Türk edebiyatı olduğunu savunmuştur. Sonradan fikir değiştirmiş, halk edebiyatını ilkellikle suçlamış, divan edebiyatını övmüştür. Bu konudaki görüşlerini “Harabat” isimli eserinin ön sözünde açıklamıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 5 x (7 x 6)  + (5 x 8) x 9 = ? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İşlemi aşağıya yapınız. Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir?  “Karadeniz’de gemilerin mi battı, bu halin  nedir böyle Kadir? diye sordu.”Yukarıdaki cümleye göre, Kadir için ne söylenebilir? 4 bütün kaç çeyrek eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?  Eczacıbaşı / Fenerbahçe arasında oynanan bayan voleybol final müsabakası saat 18:00 başlamış 20:37 de bitmiştir. Müsabaka kaç  ne kadar sürmüştür? Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?  Ayşe married a handsome man - - - - . 1942 yılının okunuşu hangisidir? “Işığın yanlış yer,miktar,yön ve yanlış zamanda kullanılmasına……………denir.”Yandaki cümle hangisi ile tamamlanmalıdır? ‘’kalamar’’ kelimesi içinde aşağıdaki hecelerden hangisi yoktur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? İyi düşünme, iyi anlama, iyi muhakeme gücü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisinin yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Pazartesi sabah ve Cuma akşamları, İstiklal Marşı’mızın kaç kıtasını söyleriz? *Yeni harflerin kabul edilmesi*Soyadı Kanunu’nun kabulü*Medeni Kanun’un kabulüYukarıda verilen yeniliklerin sonucunda ne olmuş olabilir? Aynı periyotta bulunan;X : Alkali metalY : Geçiş metaliZ : Toprak grubu elementT : Halojenelementlerinin atom numaraları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?  Kamil, oyuncak arabasının pilini değiştirerek yeni aldığı pilleri taktı. Arabanın çalıştırma düğmesini açtığında arabanın çalışmadığını gördü.I. Taktığı pilin gücünün yetersiz olmasıII. Pillerin kutuplarının, pil yuvasındakilerle çakışmamasıIII. Arabanın içindeki devrede kopukluk olmasıKamil' in arabasının çalışmamasının nedeni yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir? Erkenden kalktı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltısını yaptı. Akşamdan hazırladığı çantasını alarak doğruca evden dışarı çıktı. İş yerine ulaşmak için otobüs durağına yürüdü. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen kişi "birey-rol-sorumluluk" açısından hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır? “Karıştırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangi- sinde “ayırt edememek, tam olarak seçeme- mek” anlamında kullanılmıştır? Genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve kuşaktan kuşağa aktarılarak yayılan hayal ürünü hikâyelere masal denir. Masal, her şeyden önce hayalî olayların hikâyesidir ve bu yönüyle öteki türlerden ayrılır. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği bilinmez. Bir başka deyişle masalda yer ve zaman belirsizdir. Masal konuları genellikle padişah, vezir, şehzade, fakir kız veya delikanlı gibi kahramanlar çevresinde gelişir.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Selim 14 yaşındadır. Kardeşi, Selim’den 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bir varlığın özelliğini bildirmektedir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız. (....) Karayollarının bakımı ve onarımından Sağlık Bakanlığı sorumludur. (....) Taşıt yollarında bisiklet kullanmanın yaş sınırı yoktur.  (....) Tren sürücülerine makinist denir. (....) Kara, deniz, demir ve hava yolu olmak üzere dört ulaşım türü vardır. Angle : Tom, are you a member of a club now?Tom : Unfortunately, no. But when I was in high school, I joined caving and cycling clubs. One day, we went riding up the hills near our town. Bill, a friend fell off his bike and injured his arm. We were all scared but there wasn’t anything serious. Fortunately, we all had our safety gear on, we put on our helmets and gloves before the accident. They saved his life.Bill took safety items like - - - - . Müslümanların sayısal çokluğa güvenerekgurura kapıldığı ancak düşmanın ok yağmuruyla bozguna uğrayıp dağıldığı daha sonra Allah’ın yardımıyla toplanıp zafer elde ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Hem klasik tarzda hem  de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’e karşı edebî düşüncelerini savunmuştur. Sanatçının “Ateşpare, Şerare, Füruzan, Demdeme” adlı şiir kitapları vardır.Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 1.  aldı2.  kendisine3.  spor4.  araba5.  yeniNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğun- da sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıda verilenlerin hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür.Atatürk’ün izlediği bu politika, Türk dış politikasının;I- Bağımsızdır.II- Barışçıdır.III- Hukuka bağlıdır.IV- Millî güce dayalıdır.esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. “Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin” (Kalem suresi, 4. ayet)2. “Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.” (Teğabun suresi, 12. ayet)3. “Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Enbiya suresi, 7. ayet)Verilen ayetlerde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?  Bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığı’nda başladığı kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mevsimlerin oluşması gibi doğa olaylarınımitolojik hikayelerle açıklamıştır. Thales ve eski Yunan düşünürler, doğa üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları reddetmiş ve yerine, doğal olaylara dayalı duyusal verileri esas alan açıklamalar yapmışlardır.Buna göre, bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden hangisine dayandırılabilir? Trenin içerisindeki renk ile dışarının genel renkleri arasında pek az fark kalıyor. Yolcular suskunluk ve soğuk kanlılıkla birer köşeye büzülmüş, kum yığınlarını andırıyor. Kirpiklerde biriken kum taneleri bölgenin sıcaklığının verdiği kasların uyuşukluğuna eklenince gözler sanki kendiliğinden kapanıyor.Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki taşıtlardan hangisi karayolu taşıtıdır? Asi 92 sayfalık kitabın 42 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Hangi seçenekte “-de” eki yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir