S:1

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? sorunun cevabı "Dedikoducu olmak     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
I. MektuplarII. FotoğraflarIII. KıyafetlerIV. DiplomalarYukarıdakilerden hangileri aile geçmişimize ait yazılı kaynaklar arasında yer alır? I-GalileoII-MacellonIII-Piri ReisDünyanın etrafını dolaştığı iddaa edilen ilk denizci yukarıdakilerden hangisidir? Kar yağışının fazla olduğu bölgelerde kar kütlelerinin koparak aşağı doğru kayması hangi doğal afet meydana gelir? Kişinin kendisinin de ihtiyacı olan bir şeyi paylaşabilmesi, gerektiğinde fedakârlıkta bulunarak başkalarına yardım edebilmesidir.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göreyanlıştır ? I. Yerkürenin iç kısmının ısı enerjisine denir.II. Yeryüzüne çatlaklardan doğrudan sıcak su ya da buhar olarak ulaşır.III. Temiz, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerjidir.Yukarıdaki verilen açıklamalar aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisine aittir? İpek Yolu´nun denetimi, aşağıdaki hangi savaşın sonucunda Arapların eline geçmiştir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? 27 : 9 . 3 + 3 . 9 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? İnsanların bir amaç için kullandığı tüm araç – gereçlerin üretilebilmesi için, hayatlarını kolaylaştırmak için kullanılan yöntem teknik ve bilgilerin tümüne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzde bulunan sinirin adıdır? sorusu, aşağıdaki soru tiplerinden hangisine girmektedir? Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır? Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamıştır ? Aşağıdakilerden hangisi pil ile çalışmaz? Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi enerjisini kendi üretebilir? Ilgıt ılgıt esen yellerEsip esip yâre değmeli değil Ak elleri elvan elvan kınalı Karadır gözleri sürmeli değilBu dizelerde geçen ikilemelerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 4 saatte 200 km yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı km/sa. cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadoluya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Kutsal kitaplar ve gönderildiği peygamberler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Su gelir deste gider Ayrılır dosta gider Gurbet yansın yıkılsın Sağ gelen hasta gider Bu mâninin türü aşağıdakilerden hangisidir? I-Sıvının yüzeyinde gerçekleşme II-Isı alarak gerçekleşme III-Her sıcaklıkta gerçekleşme Yukarıdakilerden hangileri kaynama ve buharlaşma olayları için ortaktır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uçmak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir takım sözü bitişik yazılmalıdır? Sabah ezanını diğer ezanlardan ayıran ve ‘‘namaz uykudan hayırlıdır anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlerin insanlardan seçilmesine itiraz eden müşriklere Kuran-ı Kerim aşağıdaki ayetlerden hangisiyle cevap vermiştir? Harun Reşit ve oğulları Dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin en parlak dönemi sayılır? Bir kenarının uzunluğu 12 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç cmdir? I. FönII. MeltemIII. AlizeIV. MusonYukarıda verilen rüzgarlardan hangileri kara ve denizlerin farklı ısınma özelliğine bağlı olarak yön değiştirirler? Edirne Selimiye Camisini ziyaret eden turistlere bilgi veren cami imamı,cami içini şöyle tanıtmıştı:Yüksekçe ve merdivenli olan bu yere...............denir. Burası hutbe okumak amacıyla kullanılır. Burası da insanlara öğüt verme amacıyla...............verilen yer olan kürsüdür. .............. ise imamın namazda durduğu yerdir.Boşluklar doğru olarak sırasıyla nasıl tamamlanır? Allahtan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara - - - -, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da - - - - sıfatlar adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşa-ğıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir? Hz. Davud (a.s) ‘un tuttuğu orucun tutma hükmü nedir? ........................... zekât, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Osmanlı toprak sisteminde gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan topraklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? • Hafif ve parlak yüzeydir.• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.• Dünyada en kaliteli olanlar Eskişehirde çıkarılmaktadır.Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Sütü peynire dönüştüren mantar çeşidi hangisidir? Kur‟anı Kerim ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? I. Şiirlerinde ağır, sanatlı bir dil kullanmış, nesirlerinde ise halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmıştır.II. Mensur şiirler yazmış, bu mensur şiirlerle kendi devrindeki ve sonraki sanatçıları etkilemiştir.III. Toplumu incelemiş, toplumsal sorunları eleştirel bir bakışla ele almış, sosyal gerçekçiliği eserlerine yansıtmıştır.IV. Tanzimat edebiyatının en büyük nesir sanatçısı sayılır.V. Zehra adlı ilk natüralist roman ve ilk köy romanını yazmıştır.Bu özelliklerden hangileri Nabizade Nazıma aittir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir bir özelliğidir? Hangi cümledeki virgülün kaldırılması cümlenin anlamını değiştirmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir