Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? sorunun cevabı "Şükür       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi edebîmetinlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan kurallardan değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır? “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa  Allah  için  şahitlik  eden  kimseler  olun…”  (Nisâ  suresi,  135.  ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu gün kullandığımız harfler, hangi inkılapla kabul edildi? Melez DNA lı bakteriler normal azotlu 14 N ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur? Yaşamalıyız mutlulukla,Arı gibi çalışmalıyız.Sırasında vermeliyiz can,Bizimle var olur, şenlenir vatan.Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıda verilen maddeler ve eşleştirilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?  İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir? Dünyada çocuk haklarını korumak ve çocukların çocukluk dönemlerini yaşamaları için Çocuk hakları sözleşmesi kabul edilmiştir. Buna göre 11 yaşındaki bir çocuk aşağıdaki haklardan hangisine sahip olamaz? 'Soğuk hava sizi hasta eder'' Bu cümlede varlığın özelliğini hangi kelime belirtir? 48+ A = 96 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir?