S:1

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün ilk askeri başarısıdır?

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün ilk askeri başarısıdır? sorunun cevabı "Trablusgarp Savaşı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kask takan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanıyor olabilir? Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere .......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sinir sisteminde, istemli hareketleri kontrol eden organ aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler yer almamıştır? Aspendos hangi şehrimizdedir? Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? öğrenmesi    ilk dil   insanın      dildir   gereken      tatlı    1                   2          3               4           5              6 Babası ölmüş olan çocuğa ne denir? Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’una göre bilgi veya belgeye erişim süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 5 ile tam bölünür?  "Okuldaki arkadaşlarına kaba davranmamalısın." cümlesindeki "kaba" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Bir futbol maçına 494 kadın seyirci, kadınlardan 516 fazla erkek seyirci katılmıştır. Toplamda kaç kişi maçı izlemiştir? “Bu yıl köye …….. gideceğiz.” Cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? “Zülfikar” adı verilen kılıç hangi halifeye aittir? Melih    : - - - - ?Liz       : Well, it’s Turkish Pilaf.I tried it in Turkey two years ago. I like it very much and I usually cook it for my family.  Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? Kurtuluş Savaşı’nda en çok savaş aşağıdaki devletlerin hangisiyle yapılmıştır?  "33,30,27,24,21,...."Yukarıdaki ritmik saymanın kuralı nedir? “675” sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? Kapı açılır açılmaz gözlerinin önünde uzanan bu geniş mermer avlu, çevreyi yer yer tutan sütunlar üzerine konulmuş büyük teflon saksıları; iki dikey mermer üzerine kıvrılarak, dönerek çıkan bu hoş mahun merdiven, avlunun karşısını sınırlayan cam kapıların yeşil bir tablo gibi gösterdiği bahçe, bütün bu şanlı görünüş ve zenginlik görünümü Saniha’ya şimdiye dek tasarlayamadığı bir şey göreceğini anlatıyordu.Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkileri görülmektedir? Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanılmasına kinaye denir.Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ekle anlamı değişmiştir?  " Allahumme salli ala Muhammed– Sallallahu aleyhi vesellem"Verilen ifadeler hangi duaya örnektir? Uzaktan bakıldığında Dünya hangi renk görülür? Carol : - - - - ?Hiroki: In a boutique hotel. It was an old but a nice one. 1H ve 9F arasında oluşan HF molekülü ile ilgili,I. Polar kovalent bağ içerir.II. Bağ elektronları, F tarafından daha çok çekilir.III. H atomu dublet, F atomu oktet kuralına uymuştur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilemez? Aşağıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I.Sevr AntlaşmasıII.Mondros Ateşkes AntlaşmasıIII.Amasya GenelgesiIV.Paris Konferansı   Geçmiş uygarlıklardan günümüze kalan bilim ve sanat eserlerine 'tarihi eser' denir. Aşağıdakilerden hangisi tarihi eser sayılmaz? Türk kültür, edebiyat ve folkloru açısından fıkra denince akla gelen ilk isimdir. Bir taraftan güldüren öte taraftan düşündüren fıkraları, Türk halkının olay ve olgular karşısında takındığı tavrın dokundurmalı ve esprili bir dille dışa vurumudur. O, fıkralarında Anadolu insanının ortak hayat tarzını, olaylara bakışını, gülmece anlayı- şını, alay ve eğlenme kültürünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Bu fıkraların orijinallerine ulaşmak olanaksızdır. Çünkü bu fıkralar, ilk söylendikleri anda yazıya geçirilmemiş, zamanla sözlü gelenek içinde de- ğişikliklere uğrayarak günümüze dek ulaşmıştır. Fıkra kahramanımız 1208 yılında Sivrihisar’da doğmuş, 1284 yılında 76 yaşındayken Akşehir’de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir.Bu parçada tanıtılan fıkra kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır? “Yalancının……….yatsıya .......………….yanar.” Atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler gelmelidir? Kendisini üstün varlık olarak algılayan kişi, çevresinden gelen en küçük eleştiriye bile katlanamaz. Gerçek benliğiyle yüzleşmesine neden olan durumları, dünyanın sonu gelmiş gibi, görür. Bu nedenle gururunu incitebilecek bir durumla karşılaştığında ya da karşılaşmak üzere olduğunu hissettiğinde, o durumdan kaçmaya çalışır. Kaçamadığı durumlarda ise gururuna darbe indirenlerden öç almaya çalışır.Bu paragrafta tanıtılan kişi ile ilgili özelliklerden hangisi doğru değildir?    Aşağıdakilerden hangisi hem DNA’da hem de RNA’da bulunan bir moleküldür?  Hello, ..................... is Şevra.Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir