S:1

Aşağıdakilerden hangisi krokilerin özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi krokilerin özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "Belli bir ölçeğe göre çizilir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Turistler, Seylan Adasında istiridye toplayıp bunların içinden incileri çıkaran inci avcılarını izliyorlardı. İnci avcılarının başkanı olan bir Hintliye incilerin nasıl oluştuğunu sordular. İhtiyar Hintli, ‟İnci, istiridyenin kabukları arasına girmiş kumdur. İstiridye, bu kumu kabuklarının arasında istemez. Bu yüzden onu kendi kabuğuna benzer bir madde ile örter. Bu madde uzun süre sonra bir inci olur. dedi.Bu parçada aşağıdaki 5N1K sorularından hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlıdır? Bakkaldan 7 ekmek aldım. Akşam ekmelerin 4 tanesini tükettik. Sabah kahvaltıya kaç ekmek kaldı? anlamaz mıyım eyleminin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Nefes, mersiye, kaside, deyiş gibi sanat türlerinin ortaya çıkması, dinin hangi kültür ögesinde etkisini göstermektedir? Bir grupta ,grubun üyelerine düşen göreve rol denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi roldür? Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir? Kuş yavrularının çoğu, yumurtadan çıktığında göremez, yürüyemez ve tüysüz olur. Bu yavrular tüyleri çıkıncaya, yeterli güce ulaşıncaya ve yuvadan ayrıla- bilecek duruma gelinceye kadar - - - - anne babalarına bağımlıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Buji ile ateşlemeli motorlarda emme zamanında silindirlere ne alınır? MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre öğretmenliğe atanma tebligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış sayılır? Türkler yapılan hangi savaş sonucu İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır? Gürültücü çocuğu hiç kimse sevmezdi. Çünkü o kadar gürültü yapardı ki yer yerinden oynardı. Hele yürürken çıkardığı sesler dayanılacak gibi değildi. O sokağa çıktığı zaman herkes evine koşar, kapıyı pencereyi sıkı sıkı örterdi. Yukarıdaki parçaya göre, çocuğun hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden çok kelime vardır? Kullanılmış piller doğaya atıldığında ............... kirletir.Yukarıdaki ......ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Boğazlar komisyonunun işlerliği hangi gelişme ile sona ermiştir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın yarattıklarını koruyup gözettiğini gösteren durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha olan şükrümüzü belirten davranışlardan birisi olamaz? İman edip, ibadet etmeyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4 ​ün yarısı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü tür yönünden diğerlerinden farklıdır? Hangisi yardımlaşma ile daha kolay yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurlardan biri değildir? 1 deste kaleme kaç kalem daha eklersem, 1 düzine kalem elde ederim? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından değildir? 1 litre ile 4 yarım litre kaç litre eder? Anadolucu ya da memleketçi edebiyata çıkardıkları ortak kitapla tepkilerini göstermişlerdir. Türk şiirini yeni ufuklara açmayı amaçlamışlar fakat biçim ve özde yenilik getiremedikleri için başarılı olamamışlardır. Topluluk üyelerinden yalnız Ziya Osman Saba topluluk dağıldıktan sonra da şiir yazmaya devam etmiştir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada tanıtılan topluluk içinde yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -acak/-ecek eki alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmıştır? Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ırmak" anlamına gelmektedir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi alışılmamış bağdaştırmaya örnektir? XVI. yüzyılda Portekizin Basra Körfezi ve Kızıl Denizi ele geçirerek Baharat Yolunu tehdit etmesi üzerine Hint Müslümanları Kanuniden halife olarak kendilerine yardım etmelerini istemişlerdir. Bu bilgi Osmanlı Devletinin bölgeye yardımında;I. EkonomikII. DiniIII. Siyasinedenlerinden hangilerini gözettiğini gösterir? Halk arasında .......... ile ilgili güzel sözler vardır: benim yerimde sen olsaydın ne yapardın?, kendine yapılmasını istemediğin bir davranışı sende başkasına yapma. Buna göre ..... ile gösterilen yere aşağıdaki hangi kelime yazılırsa cümle doğru tamamlanmış olur. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında sınıfta yapmamamız gereken bir davranıştır? Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsada, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa,onda kirden bir şey kalır mı?Sahâbîler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler.Resûl-i Ekrem: - - - - işte bunun gibidir. Allah - - - - sayesindegünahları silip yok eder. buyurdular.(Buhari, mevakid, 6)Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıda verilen ibadetlerden hangisinden söz etmektedir? I like playing .......................................... cümlesi hangisi ile tamamlanamaz? Hangi kelimenin ilk ve son harfi aynıdır? I. Enerji vermeII. Yapıya katılmaIII. Düzenleyici olmaİnorganik bileşikler yukarıda verilen görevlerden hangilerini gerçekleştirir? İnsanlık tarihinin en eski devri hangisidir? Teyzemizin annesi bizim neyimiz olur? Hava tahminleri yapılırken sıcaklığı ölçmek için hangi alet kullanılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir