S:1

Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir?

Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? sorunun cevabı "köprü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki hadislerden hangisi anne babaya saygı ve itaati öğütleyen bir hadistir? Aşağıdakilerden hangisi insanda üreme hücrelerinden biri olan sperme ait bir özelliktir? • Oluşumunda kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olması etkili olmuştur.• En belirgin yaşandığı yer Güneydoğu AsyadırYukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir? 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? 256 sayfalık kitabı her gün 8 sayfa okuyarak kaç günde bitirebiliriz? - Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? Mark : I am going to see my sister in the afternoon. Would you like to come with me?Sarah : Why not? - - - -?Mark : In front of the cinema. We want to watch a movie together. 50 kilogram şekeri 5 koliye eşit bölersek kaç koli gerekir? İstanbul Radyosu deneme yayınlarından sonra hangi yıl sürekli yayına geçmiştir? Saat 13.00 te başlayan film saat 15.00 te bitmiş. Film kaç saat sürmüştür? Aşağıdaki sözcüklerle anlam ilişkisi yönünden üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? Peygamberimizin bildirdiğine göre, müminlerin birbirlerine olan sevgilerini pekiştirecek davranış hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Atatürk, Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Hangi cümlede mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır? Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur? Islak çamaşırlar kışın hava soğuk olmasına rağmen kurumasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? -te, -nek , -ye heceleri ile hangi sözcük oluşturulur? Ayşe'nin üyesi olduğu kütüphane kendisine bir kart verdi. Bu kartla istediği kaynaktan dilediğince faydalanacaktı. Yukarıda anlatılanlar hangi seçenekle ilişkili olabilir? Hz. Muhammed (s.a.v), hepimiz gibi bazen üzülmüş bazen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir. Bu metinde Peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır? I. Kulhüvellahu ehadII. Lem yelid velem yuledIII. AllahussamedIV. Velem yekün lehu küfüven ehad. Surenin okunuşunun doğru olması için numaralanmış ayetlerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde önyargı vardır? Şairin en çok okunan kitabı Pembe Bulutlar dı. cümlesinin öğelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 8, 7, 2, 9, 0 rakamlarını kullanarak oluşturabileceğimiz beş basamaklı en büyük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Trevor : - - - -?Roger : I dont think so. She cant speak Spanish. I promise I - - - - to the meeting on time. ısınmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Bir yetim görünce döktür dişiniBozmaya çabala halkın işiniGünde yüz adamın vur kır dişiniBir yarayı sarmak için yeltenmeBu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Satır sonuna sığmayan sözcükleri hangi noktalama işaretini kullanarak yazarız? anlamaz mıyım eyleminin özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I. Öyle ki bir sonraki yıl ekecekleri, tohumluk olarak ayırdıkları tahılları bile yemek zorunda kalmışlar.II. Köylüler ambarlarında ne var ne yok tüketmişler.III. Yıllar yıllar önce diyarın birinde kıtlık olmuş.IV. Yaşam neredeyse bitecekmiş ki doğanın sırlarını bilmekte usta olan bazı insanların sayesinde kıtlık dönemini atlatmışlar.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? Pronunciation is - - - - than grammar. Cumartesi günü 12 sayfa, pazar günü 13 sayfa hikâye okudum.Hafta sonunda kaç sayfa hikâye okudum? İkinci Dünya Savaşında Yıldırım Harbi ile kısa süre içinde Polonya, Hollanda, Belçika ve ardından Fransayı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması yoktur? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü vardır? Okulda karşılaştığımız sorunları çözümünde aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir