S:1

Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız hangisidir?

Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız hangisidir? sorunun cevabı "kutup yıldızı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
4 metre kumaşın 143 cm’sini kullandım.Geriye kaç cm kumaş kalır?  Bir çiftlikte 15 keçi, keçilerin 6 eksiği kuzu vardır. Koyunlar ise keçi ve kuzuların toplamı kadardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Aşağıdakilerden hangisi, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü Yüce Divanda değil, olağan yargı organlarında yargılanır?  Gece kaybolduğumuzda yönümüzü en kolay nasıl buluruz? Halkla ilişkiler operasyonlarının yürütülmesi için asağıdakilerden hangisini yapmak kesinlikle zorunludur?  Yapısıyla diğerlerinden farklı olan kelime hangisidir? Dünya’nın etrafını saran katmana ........................... adı verilir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr?  Türk Medeni Kanunu ile kadınlara hangi hak verilmemiştir?     “Ali …………swim but Şehrazatcan’t.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin anlamı (Ali yüzebilir ama Şehrazat yüzemez.)olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? İslam tarihindeki ilk mescit aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın değişik bölgelerinde farklı ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Hindistan’da tarım, Avrupa’da sanayi, Asya’nın iç kesimlerinde hayvancılık,  Japonya’da balıkçılık gibi.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Kız çocuklarının annelerini taklit ederek annelerinin davranışlarını sergilemeleri, erkek çocuklarının babalarının davranışlarını örnek almaları, okulda öğrencilerin sevdikleri öğretmenlerin davranışlarını örnek almaları sosyalleşme sürecinde hangi unsurun göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi Fil suresi ile ilgili doğru bilgi  değildir? Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?  Filin sahip olduğu aşağıdaki hangi özellik maddelerin hepsinde bulunur?  Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılıştır? Aşağıda verilen maddeler ve eşleştirilen özelliklerinden hangisi yanlıştır? I. Tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir.II. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçüktür.III. Negatif tam sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?  “675” sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır? 1900’li yıllarda ilk TV yayınları ve devamında ABD’de renkli televizyonun ortaya çıkışı aşağıdaki sektörlerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?  Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? “eski” kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir?  I. Klorofil taşımaII. Elektron taşıma sistemi (ETS) içermeIII. Solunum enzimleri taşımaVerilenlerden hangileri mitokondri ve kloroplast organellerinde ortaktır? Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde bağıl nem oranı yıl boyunca diğerlerinden daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır?  13 . 2 – 6 : 2 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Büyük kentlerin dışında edebiyat dergisi çıkarmanın zorluğunu tahmin edebiliyorum. Yazılar toplanamaz, toplananlar gereği gibi gözden geçirilemez, dergi vaktinde çıkarılamaz... İyi de bu zorluklar onlara birbirlerinin kopyası olma hakkını tanımaz ki!Bu parçada taşrada çıkarılan edebiyat dergileri ile ilgili olarak asıl yakınılan aşağıdakilerden hangisidir? İnsan hakları korunmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? Aşağıda destanlar ile ait olduğu devletler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  "Atlama" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Dünya’nın Güneş’in etrafında dolandığı yörüngenin şekli hangisine benzemektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzerlik söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Beyannamesi’ne imza atan sanatçılardan biri değildir? En büyük negatif tam sayı ile 2 basamaklı en küçük negatif tam sayının toplamı kaçtır? Mama Hatun Külliyesi, ........................... dönemine ait bir eserdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemizde bazı hayvanların nesli koruma altına alınmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı değildir? “Kalemini ( ) defterini ( ) silgini ve boyalarını çantan koydun mu ( )”Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir