Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir? sorunun cevabı "tsunami" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? "Sizinle bu akşam maç yapacağız." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? 2 .(3x + 5) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?  Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “ Kedi, uzanamadığı ciğere pis dermiş.”  Atasözünü açıklayan aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici oldu- ğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Doğu cephesindeki savaşı bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? ? + 16 + 35  =  80 işleminde soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? Azerbaycan    =  Astana Kazakistan     =  Bakü Özbekistan     =  Taşkent Türkmenistan =  Aşkabat Yukarıdaki ülke-başkent eşleştirmelerinden hangileri yer değiştirirse hepsi doğru olur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.(    )  Elektrik devresinin çalışması için anahtarın kapalı olması gerekir.(    )  Bütün mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur.      (    )  Lambaların takıldığı bölüme pil yatağı denir.(    )  Pil devrenin enerji kaynağıdır.(    )  Dünya, kendi etrafında dönmesini 24 saatte (1 günde) tamamlar. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi üretimin başlıca faktörleri arasında yer almaz?