S:1

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? sorunun cevabı "mavi gözlü olmak   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Üreme hücreleriyle anne-babadan canlıya, doğru bilgiler iletildiği halde bazı embriyolarda mutasyonlar oluşabilir.Aşağıdakilerden hangisi böyle bir durumun sonucunda görülebilir? Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına yol açan etkenlerdendir. Üç kardeşin yaşları toplamı 80 dir. Büyüğü ortancadan 5 yaş büyük, ortanca küçüğün 2 katı yaşındadır. Ortanca kardeş kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? A: When is your birthday, Mary?B: It is - - - - 29th February. Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? Kırmızı ışığı gören şoför ne hareketi yapar? Lale Devrinde Doğu ve Batıdan çeşitli eserler tercüme edilip, matbaada çoğaltılarak basılması sağlanmıştır. Bu durum Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine karşı alınabilecek bir tedbirdir? Ağır sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerin deniz seviyesinde olduğu düşünülerek hesaplanan sıcaklık değerine indirgenmiş sıcaklık denilmektedir.Aşağıdaki illerin merkezlerinden hangisinin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark diğerlerinden daha fazladır? Senin bu hâlin ne olacak( ) Çalışmazsan nasıl yaşayacaksın( ) Bence bu şekilde hayatta çok zorlanırsın( )Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? 2019 verilerine göre İzmirin nüfusu, dört milyon dört yüz yedi bin iki yüz seksen dört tür.Buna göre, İzmirin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? St. Paul Kilisesi ve Kuyusu hangi ilimizdedir? Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez.Aşağıdaki sözlerden hangisi yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır? Kesilen bir kurbanın eti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? K > 150 x 72 işleminde K yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir? Basamak değerleri farkı 35 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kırtasiyeden 5 defter aldım. Aldığım defterler toplam 55 liradır. Buna göre bir defterin fiyatı ortalama kaç liradır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? Aşağıdaki özelliklerden hangilerinin, bir arkadaşta bulunması istenir? Aşağıdaki adlardan hangisi adın yönelme durum ekini almıştır? Aşağıdakilerden hangisi günlük planımızda yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamındadır? Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin anlamlarından biri değildir? İki basamaklı en küçük sayı ile, en büyük sayının toplamı kaçtır? Caminin avlusunda bulunan abdest almak için yapılan yere ne ad verilir? Aşağıdaki yerlerden hangisinin turizm değerinde karstik oluşumlar önemli yer tutar? Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygula­ malarından hangisinin yapılması uygun olur? Anıtkabir hangi şehrimizde bulunmaktadır? Aşağıda haritaların özelliklerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir.I. Kuşbakışı görünümII. Belirli oranda küçültmeIII. Düzleme aktarmaBuna göre, bölgenin haritası değil de, krokisi hazırlansaydı yukarıdaki özelliklerden hangilerine ihtiyaç duyulmazdı? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? Keşke biraz daha çalışsaydım. diyen bir birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Epitel doku, insan vücudunda aşağıdaki görevlerden hangisini gerçekleştiremez? Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan Odur...(Arâf suresi, 189. ayet)Bu ayetten aile ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılabilir? Hz. Muhammedin aşağıdaki örnek davranışlarından hangisi engellilere destek olma ve onları toplum hayatında etkin kılmakla ilgili değildir? Osmanlı-Venedik savaşları hangi tarihte olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir