S:1

Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır?

Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır? sorunun cevabı "Sevinç   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Konunun ayrıntılarını daha sonra görüşeceğiz.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşa- ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? 0,25 Ondalık sayısının yüzde ile ifade edilmiş hali hangisidir? Aşağıdakilerden hangisiHz. Peygamberin vahiyleri korumaya yönelik aldığı tedbirlerden değildir? 21 kilogramlık şeker 300 gramlık kaç kutuya dolduru­labilir? Bir ağaçta 14 kuş vardı. Ağaca 9 kuş daha kondu. Buna göre ağaçta kaç kuş oldu? Hz.Muhammed (sav.) uyarıcılık görevini yerine getirirken hiç kimseye baskı ve zorlamada bulunmamıştır. Onlara yumuşak bir dille ve en güzel şekilde hitap etmiştir.Bu tespitle anlamca örtüşen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf Has Hacibe göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır.Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır'da bir dönem egemenlik kuran Türk devletlerinden biri değildir? Bugün o kadar çok yağmur yağdı ki, bazı evleri su bastı. Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? I. Kromozom sayısıII. Mitokondri sayısıIII. Hareket yeteneğiIV. Sitoplazma miktarıYukarıda verilenlerden hangileri sağlıklı bir insanda yumurta ve spermde farklılık gösterebilir? Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiyede ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? 520 sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor.Oluşan üç basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 19m kaç milimetredir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Osmanlı Devleti nde Türkçülük akımı ilk defa ne zaman devlet politikası haline gelmeye başlamıştır? 1911 de Trablusgarpa saldıran ilk devlet hangisidir?) İnternet üzerindeki bilgilerimizin çalınmasına ne denir? Zeynep:Biz Kuran-ı Kerimi çok severiz çünkü Kuran-ı Kerim bizlere............................... Zeynep cümlesini hangi ifade ile tamamlarsa anlamlı ve doğru olmaz? Aşağıda Hicret ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı Halifeliğin de saltanat ile birlikteKaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? play ......................... Aşağıdakilerden hangisini yukarıdaki boşluğu doldurmak için kullanamayız? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür? Dünyamız, Güneş etrafında dolanırken izlediği yolun adı nedir? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur? I. İller arası nakillerde en çok yedi günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.II. Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e-Okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.III. Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır.IV. Nakiller Ekim ayı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş günü kalıncaya kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre aranmaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre nakil ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur? Anadoludaki ilk medrese Tokatın Niksar ilçesindeki Yağıbasan Medresesidir. Vakıf eseri olan medresede dini bilimlerin yanı sıra pozitif bilimlerde okutulmuşturBu bilgiye göre YAĞIBASAN MEDRESESİ ile ilgili,I. Eğitim ve kültür alanında hizmet verilmiştir.II.Masrafları vakıf tarafından karşılanmıştır.III.Anadoludaki en önemli medresedir.İfadelerinden hangileri söylenebilir? 19 Mayıs 1919 ‘da Samsuna çıkan Mustafa Kemalin gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Powerpointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir? 3x + 2y – x + y + 4 cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? Çoğul eki almadığı hâlde birden çok varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? - Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. (Mevlâna)Mevlânanın güzel ahlakla ilgili bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisinedeğinilmemiştir? Çinliler komşuları Türklerin akınlarını durdurabilmek için Çin Seddini inşa etmişler ancak sonuç alamamışlardır. Türk devletlerinin taht kavgalarından yarar- lanmışlar. Ayrıca Türklerdekine benzer atlı asker den oluşan disiplinli bir ordu meydana getirmişlerdir.Yukarıdaki bilgiye bakılarak Çin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? I live in India. Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir Aşağıdakilerden hangisi hem eğitim hem de iletişim amacıyla kullanılan bir teknolojidir? I. Hendek SavaşıII. Mekkenin FethiIII. Uhut SavaşıIV. Bedir SavaşıVerilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Shakspearein tüm yapıtlarındaki konular, Cervantesin Don Kişotu, Racinein Andromak adlı trajedisi hepsinin ;ama hepsinin konusu defalarca işlenmiş, eskimiş konulardır. Ancak bunlar gerçek sanatçının başarısını engelleyemez.Bu paragraf aşağıdaki savlardan hangisini doğrulayan bir örnek olarak kullanılabilir? Kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış3 dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcısına ..................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürkün kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkesinin uygulamaya konulmasının göstergesidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir