S:1

Sıkıştırılıp bırakıldığında eski haline dönebilen maddelere esnek madde denir.
Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi esnek maddelere örnek gösterilemez?

Sıkıştırılıp bırakıldığında eski haline dönebilen maddelere esnek madde denir. Buna göre, aşağıdaki maddelerden hangisi esnek maddelere örnek gösterilemez? sorunun cevabı "bardak  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kişinin Müslüman olmasının ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir? Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? James :I’m planning to go to Marmaris next week. What should I take with me?Sofia  : You should take your sunglasses, suncream, some t-shirts and shorts.James :- - - - ?Sofia  :No, I don’t think so.  Aşağıdaki seçeneklerde asteroitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre   aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir?  74,98 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın sayı değerinin 3 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) görevleri arsında yer almaz? 6-12-18-24 sayısı örüntüsü kaçar artmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir?  Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde kanıksama söz konusudur? Çalışma masamızda ders çalışırken, ışık nereden gelirse doğru olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı en azdır? Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin bitiminden sonra nereye yazılır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?  Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Dünya’nın yuvarlak olduğu tam olarak kesinleştirmiştir? 50 lira ile markete giden İbrahim kilogramı 2,75 lira olan patatesten 7 kg ve kilogramı 1,35 lira olan undan 10 kg almıştır. İbrahim para üstü olarak kaç lira alır? Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir? My sister is a teacher and - - - - name is Tina. ”Asiye, öfkesini kontrol edebiliyor ve kendisine sataşan biri olursa sorunu konuşarak çözüyor.”Yukarıdaki bilgiye göre Asiye için hangisi söylenebilir? İlahi, ezgi, mevlid, kaside gibi eserlerin ortaya çıkması dinin hangi alana etkisini gösterir? E. Erikson ergenlik dönemini “kimlik bunalımını çözme dönemi” olarak adlandırır ve psikososyal gelişimin önemli bir bölümü olarak değerlendirir. Kimlik çatış-masını çözerken ergen farklı kimlikleri deneyebilir, bunlar üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir, onlardan vazgeçip başka kimlikler üzerinde durabilir. Kimliğin oluşumunda anne, baba, öğretmen ve akranların tutum ve davranışlarının birbiriyle tutarlı olması, kimlik bunalımının çözülmesini kolaylaştırır.Bu açıklamadan hareketle ergenlik dönemindeki bir kişinin cevap araması beklenen en kapsamlı soru aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?  “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dile- riz.” (Fatiha suresi, 5.ayet)“Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız. Çünkü Allah sırf kendisi için yapılan ibadeti kabul eder.” (Hadis-i Şerif)Verilen ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? John : _______ ?Tom : No, I don't.Verilen diyalogta soru hangisi olmalıdır? Bir suç işlendiği zaman aşağıdaki kurallardan hangisiyle devlet ceza verebilir?  Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? Doğu cephesi komutanı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Sakarya savaşı sırasında söylediği “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır: O satıh bütün vatandır” sözünü açıklar niteliktedir? Aşağıdaki yakıtlardan hangisi katı yakıttır? Mısır’ın Arap dünyasıyla ilişkilerinin kopmasına neden olan İsrail- Mısır Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? 7, 13, 10, 6, 14 veri grubundan hangi sayı çıkarılırsa aritmetik ortalama değişmez? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgeye erişimle ilgili başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti aşağıdakilerden hangisine gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir? Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner. Dünya'da gece gündüz oluşur.O hâlde, Mars'ta da gece gündüz oluşur.Yukarıda verilen akıl yürütme, aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Vücudumuzun en çok sorun çıkaran yeri neresidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir