S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin şekil almış haline uygun bir örnek değildir? sorunun cevabı " Ağaç  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atatürk ün fikir ve düşünceleriyle Türk ulusunun esaretten, hürriyete nasıl varacağını göstermesi onun hangi kişisel özelliğini yansıtır? 10 yarım portakal kaç bütün eder? 1 kg + yarım kg = ............gram eder? Clara : Was your holiday fantastic?Mendi : Yes, it was.Clara : - - - -?Mendi : I visited some museums and historical places. Engelli arkadaşlarımız için okullarda tekerlekli arabalar için özel yol yapıldı. Yukarıdaki cümlede hangi konudan bahsedilmektedir? Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi,ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Benim doğduğum köylerde Buğday tarlaları yoktu Dağıt saçlarını bebek Savur birazDörtlükte hangi ikisi arasında benzetme ilişkisi vardı? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Büyüme ve gelişmemize katkı sağlayan besin grubu hangisidir? Aşağıda verilen sayıların karşılaştırılmasından hangisi yanlıştır? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik gereği,Aday memurlara atandıkları hizmet sınıfı ve görevleriyle ilgili olarak verilen eğitime ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir? 1- güneş gören yerler.2- havası kirli yerler.3- pis sular. Mehmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Mehmet ve Mustafanın yerine kullanılmıştır? 1. Vakfe – Arafat2. Şeytan Taşlama – Müzdelife3. Say – Safa ve Merve Tepeleri4. Kurban Kesme – MinaHac ibadeti sırasında yapılanlar ve mekan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir hafta kaç gündür? Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? 2 tane 50 kr. + 4 tane 25 kr. + 10 tane 10 kr = ? işleminde "?" yerine hangi sayı yazılmalıdır? I. Sivas Kongresi II. TBMMnin açılışı III. Erzurum Kongresi IV. Amasya GenelgesiYukarıdaki olayların, kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Batılı bir tarihçinin Batı Avrupayı, hatta İngiltereyi muhtemel bir moğol saldırısından kurtaran kişidiye övdüğü Memlûk sultanı, aşağıdakilerden hangisidir? Taş işçiliğinde ileriydiler. Van Tuşpa merkez olmak üzere kuruldular. Hangi mediniyetten söz edilmektedir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bitkiler aleminin açık tohumlular grubuna ait değildir? Çalış! dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,Zavallı dini çevirdin maskaraya! (Mehmet Akif Ersoy)Aşağıdakilerden hangisi şairin eleştirdiği davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi devlete ait bir kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesidir? Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( ) gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Süt şişesi Soda şişesi Kırık bardak Kağıt mevye suyu kutusuVerilen atıklardan hangisi farklı bir geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi, ebeveynin çocuğuna olan sorumluluklarından biri değildir? Muaviye Döneminde fethedilen Horasan ve Sind bölgeleri, idari bakımdan aşağıdaki yerlerden hangisine bağlıdır? Milli bayramlarımız insanlarımızın bir araya geldiği önemli günlerdir. Sevinç ve çoşku içinde kutlanan milli bayramlarımız, milletimizin büyük mücadeleler vererekvatanımızı kurtarmalarının sembolüdürler.Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kendi koyduğumuz kurallara örnek verilebilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bulunma hâl eki almıştır? Mustafa Kemal,• Çanakkale Savaşının kazanılmasında önemli rol oynadı ve başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi.• Başkumandan olarak idare ettiği Sakarya Savaşını kazanarak mareşal rütbesini aldı.Bu bilgilerden Mustafa Kemalin aşağıdaki özelliklerinden hangisi çıkarılamaz? Amasya Genelgesi tarihi aşağıdakilerden hangisidir? ‘Bilgiye en hızlı ve en kolay şekilde ulaşılmasını sağlayan yeniliklerden biri de internettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi interneti kullanacağımız teknolojilerden değildir? Aşağıdaki denklemlerden hangisinin belirttiği doğrunun eğimi diğerlerinden farklıdır? Bohr atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Aşağıdakilerden hangisi dini bayram değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ormanların yararlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir