S:1

Tuzu, suda göremeyiz ama tadına bakınca tuzun suda kimliğini koruduğunu anlarız.
Bu olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız?

Tuzu, suda göremeyiz ama tadına bakınca tuzun suda kimliğini koruduğunu anlarız. Bu olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız? sorunun cevabı "Çözünme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
"Damlaya damlaya göl olur." atasözünün anlamı nedir? Birleşmiş Milletler Örgütü (BM), aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur? Bu yıl tatile ............... gideceğiz. Cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Acı sözcüğü hangi cümlede atasözü içinde kullanılmamıştır? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir siviltoplum kuruluşudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi muallim kelimesinin eş anlamlısıdır? 4006–2379 işleminin sonucu kaçtır? Durağa yaklaşan otobüs hangi hareketi yapar? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk beyliklerinden biri değildir? Birbirine yakın mesafedeki; aynı binada veya aynı oda içerisinde bulunan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağlara ne ad verilir? Gusül abdestinin alınışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ? Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez? Yer şekillerinin değişimine neden olan olaylardan biri de kütle hareketleridir. Kütle hareketleri, çeşitli nedenlerden dolayı yamaç dengesinin bozulması ile birlikte arazinin bir bölümünün yer çekimi kontrolünde şekil değiştirmesine verilen isimdir. Kaya düşmesi, heyelan, akma, kayma ve sürünme kütle hareketlerinden bazılarıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kütle hareketleri riskini arttıran faktörler arasında gösterilemez? Yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirlerini geleneksel âşık şiiri nazım şekillerinden koşma, semai, destan şeklinde söyledi. Şiirlerini daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalarında söyledi. En yakın arkadaşı, sırdaşı sazıdır. Dostlar Beni Hatırlasın eserleri arasında yer alır.Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı bildiren sözcük ad olarak kullanılmıştır? Jerry : - - - -?James : He is tall, fit and very handsome. Su içerisinde eriyik halde bulunan kalsiyum karbonatın, suyun buharlaşması sonucunda çökmesine bağlı olarak karstik birikim şekilleri oluşmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşmuş yer şekillerine örnek olarak gösterilemez? Gökhanın yaşının 2 katının 5 fazlası annesinin yaşına eşittir.Gökhan ile annesinin yaşlarının toplamı 71 olduğuna göre Gökhan annesinden kaç yaş küçüktür? Mehmet Amca emekliliğin ardından köyüne dönmüş bağ bahçe işleriyle uğraşmaktaydı. Eşi öleli 3 yıl olmuştu. Onun özlemi bir taraftan, uzak şehirdeki evlat ve torunlarının özlemi bir taraftan sanki arada kalbini cendereye alıyordu.Eriksonun tanımladığı Psikososyal Gelişim Dönemlerine göre Mehmet Amcanın içinde bulunduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Kars ile Iğdır arasındaki mesafe yakın olma- sına rağmen Iğdırın yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 7ºC daha fazladır.Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Teleskopla Dünyayı gözlemleyen bilim adamı kimdir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler? Putperest Araplar, Yüce Yaratıcı olarak Allaha inanır, aynı zamanda putlara da tapar, bunların Allah ile aralarında aracı olduklarını söylerlerdi.Kuran-ı Kerim bu şekilde bir inanmayı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) kelimedir? Bilgeliğin zirvesi bugünde yaşamak, geleceği planlamak ve geçmişten kâr sağlamaktır.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevlerinden biridir? Bağışıklık sistemini güçlendirmek, kış aylarını zinde ve sağlıklı geçirmek için özellikle C vitamini içeren mandalina, portakal, greyfurt, elma ve diğer meyveleri bol bol tüketmek gerekir. Meyve tüketimi; kanser, obezite, kalp hastalıkları, kireçlenme, cilt bozulması gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Meyve, hafızayı canlandırır; kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Az kalorili olanlar ölçülü yendiği sürece kilo aldırmaz.Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi II. Yenicilerden biridir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? I. HidrolizII. OsmozIII. DifüzyonIV. EndositozYukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleş- mesi için ATP harcanması gerekir? 6950 sayısı en yakın hangi yüzlüğe yuvarlanır? Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘sürmek kelimesi ‘zaman almak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir ifade taşımaktadır? Kabirde (mezarda) soru soracak meleklerin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, İran edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir