S:1

Vücudumuzda bulunan kaslar hangi yapıdadır?

Vücudumuzda bulunan kaslar hangi yapıdadır? sorunun cevabı "Lifli" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
‘’Baş’’ sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslam’ın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulundukları toplumda barış ve kardeşliğin yerleşmesine çalışmışlardır.Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez? T.C. Anayasası’na göre kaç yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir? Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması, dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından kırk yıl sonra 1910’da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880’li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? “Otobüste yaşlılara yer vermenin gereğine inanma” ile ilgili bir drama düzenleyen öğretmen aşağıdaki hangi alan ile ilgili bir davranış kazandırmaya çalışmaktadır? Uzun zamandır Üniversite Giriş Sınavı’na hazırlanmakta olan Burcu, sınav zamanına kadar planlı, etkili bir şekilde derslerine çalışmış, konuları tekrar etmiş, ünitelerle ilgili çok sayıda soru çözmüştür.Sınav günü de “Allahım! Ben elimden geleni yaptım. Başarılı olmak için üzerime düşen görevleri yerine getirdim.Sana güvenip dayandım. Başarılı olmam için bana yardım et.” diye dua etmiştir.Burcu’nun bu durumunu en doğru şekilde ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre fen ve matematik alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlayan ortaöğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Karboksilli asitlerin uygun koşullarda yeterince indirgenmesi sonucu oluşan bileşik sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Genetik kopyalama yoluyla, bir insanın fiziksel yönden bir benzeri üretilebilir. Ancak birbirinin kopyası olan bireylerin aynı kişiliğe ve tutumlara sahip olması düşünülemez. Farklı ortamlarda büyüyen her iki cinsten tek yumurta ikizleri üzerine yapılan çalışmalar, ikiz bireyler arasında kişilik, tutum, ilgi ve eğilimler bakımından önemli farklar olduğunu göstermiştir.Bu parçada insan davranışlarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vurgulanmaktadır? Sabah kalktım kar! Poyrazın önünde duman dumana. Sığırcıklar yollara dökülmüş, tekerlek izlerinde yiyecek arıyorlar.  Saçak altındaki tek serçe tüylerini kabartmış dolanıyor.Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçtiği bir günde aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın her yerinde eşit olur?  Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?   Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Batı toplumlarında genç nüfusun azalması, devletleri bu konuda önlem almaya yöneltmiştir. Buna karşın 1,3 milyarı aşan Çin nüfusu karşısında Çin Parlamentosu nüfusu kontrol altına almak için tek çocuk yasasını çıkartmıştır.Bu parçada toplumsal yapının hangi unsurundan söz edilmektedir? “ Üç tam binde üç” kesrinin yazılışı hangisidir? I had an interesting dream last night. I was lying on the beach on a sunny day. The kids were playing on the sand. Suddenly  I heard a scream. It was a little girl in the sea. At first I thought she was drowning. She shouted again, “Help! Shark, Shark!” I jumped into the sea to save her. A shark was coming towards us. I was trying to catch her, but I couldn’t. Surprisingly, a giant bird appeared above us. It took us to the beach. Then I woke up when Mum called my name: “Ömer!”.Who saved Ömer and the little girl? Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğine karşı alınabilecek uygun önlemlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına olumsuz etkilerindendir? Elementlerle ilgili;I. Tek cins atom içerirler.II. Diatomik veya poliatomik yapıda bulunabilirler.III. Moleküler yapılı elemente saf su örnek verilebilir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur? Bir yerde aşağıdaki topraklardan hangisinin yaygın olarak bulunması o yerde akarsuların biriktirme faaliyeti yaptığına kanıt olarak gösterilebilir? Hayatınıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyduğunuzda aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden sonra yazmanız gerekir? Aşağıdaki Ülkerlerden hangisi Türkiye’nin komşularından biri değildir? "Babam, ekşi elmayı daha çok seviyor." Bu cümlede varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? 6, 5, 1, 4 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 7000 den küçük en büyük doğal sayının yüzler basamağında hangi rakam bulunur? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bıkmak, usanmak” anlamındadır? Hz. Musa’nı yaşadığı dönemin kralının adı nedir?  Çeyrek kg’ı 3 ile çarparsam kaç g elde ederim? - "İnsanların sahip olduğu haklar hukukla korunmaktadır."Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir?  “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden  hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerin hangisinde sert ünsüzlerin benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımız için yapılmalıdır? Aşağıdaki araçlardan hangisi kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye çevirir? Deprem anında sınıftaysak “hayat üçgeni” oluşturmamız önemlidir. Hangi durumda bu üçgeni oluşura biliriz? Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılması için kullan­dı. Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı.Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorum­layan yargı, aşağıdakilerden hangisidir?  İslam tarihinde ordugâh şehirleri ilk defa hangi halife devrinde kuruldu? Güneş sabahları evimizin arka tarafından doğuyorsa, evimizin önü hangi yöne bakıyordur? Aşağıdakilerin hangisinde “iş (kılış), durum ve oluş” fiilleri sırasıyla verilmiştir?  Haftanın ilk ve son günü hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir