S:1

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır ?

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır ? sorunun cevabı "Cam, bakırdan daha sağlamdır. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Orta Vadeli Mali Plan en geç Eylül ayının on beşine kadar hangi kuruluş tarafından karara bağlanır? 15' ten 30' a kadar beşerli ritmik sayan bir öğrenci hangi sayıları söyler? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Sosyal yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmak toplumsal birlikteliğin oluşmasını önler.(.....) Bireylerin özgürlükleri sınırsızdır.(.....) Bir soruna getirilen çözümler hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmalıdır. Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir. Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Temsilciler Kurulunun Sivas'tan Ankara'ya gelmesiylebirlikte çıkarılan gazatenin adı nedir? Rusların sıcak denizlere inme politikasını başlatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Zeka yaşı 40 olan bir kişinin zeka bölümü (IQ) 100 ise bu kişinin gerçek yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Doğal beslenmek isteyen Ayşe, bir marketten hangisini almamalıdır? Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Berra ile Durunun oyuncakları toplamı 28dir. Berra, Duruya 3 oyuncak verirse ikisinin oyuncak sayıları eşit oluyor. Buna göre Berra ile Durunun oyuncak sayıları çarpımının sayı değeri toplamı kaçtır? Bütün açıları 90° olan dörtgenler aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin (s.a.) çocuk sevgisini ve çocuklara verdiği değeri göz önünde bulundurursak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin -den halinde bir sözcük vardır? Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden yanlış olan seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdakilerden saydam maddedir? Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;_ Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması;_ Soyadı Kanununun çıkarılması,_ Kılık kıyafette değişiklik yapılmasıgibi yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Milli egemenlik ilkesi; I. CumhuriyetçilikII. MilliyetçilikIII. HalkçılıkAtatürk ilkelerinden hangileri ile ilgilidir? Mustafa Kemal Atatürk hangi ünvanla Samsun a çıkmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü adıl olarak kullanılmıştır? Kare şeklindeki bahçemizin bir kenarı 16 m ise çevresi kaç metredir? Kültür ve edebiyat dünyamızın önemli eserlerinden biridir Divanü Lugatit Türk. Tarihimizdeki ilk dil milliyetçilerinden biri olan Kaşgarlı Mahmut bu eseri hangi duygu dünyası ile kaleme aldı bilinmez ama eserin yazıldığı dönemin şartlarını düşündüğümüzde Kaşgarlının ne kadar büyük bir iş çıkardığını anlıyoruz. Onun yaşadığı dönemde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça olduğu hâlde Kaşgarlı, eserini Türkçe olarak hem de Araplara öğretme kaygısıyla yazmıştır. Tabii ki bu eser sayesinde İslamiyet öncesine dair önemli bilgiler ediniyoruz hatta elimizdeki tek yerli kaynak olarak bu eserden yararlanıyoruz. Ama ben bu eseri yazılış amacı ve yazılış şekliyle daha değerli gördüğümü söylemek isterim. Bu bakımdan millet olarak Kaşgarlıya minnettarız ve onu rahmetle yâd ediyoruz.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Annem 40 yaşındadır. Benim yaşım annemin yaşının 1/5‘ idir. Annemle benim yaşlarımızın toplamı kaçtır ? Hz. Muhammed ve arkadaşları bir yolculuk sırasında mola verdiler. Bir sahabi, mola yerinde bulunan bir kuş yuvasındaki yumurtaları aldı. Yumurtaları alınan kuş da korku ve üzüntü içinde kanatlarını çırpmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Muhammed yumurtalar' alan adama onları aldığı yere koymasını söyledi.Bu olay Peygamberimizin hangi ahlaki özelliğini ön plana çıkartmaktadır? Modern periyodik sistemle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizi üzen ve sabır göstermesine sebep olan olaylardan biri olamaz? Yaya kaldırımında yürürken hangisini yapmamız doğru olmaz? "Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik" mealindeki ayette Hz.Muhammed'in daha çok hangi özelliği vurgulanmaktadır ? İslamın ilk öğretmeni kimdir? Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının görevleri arasındadır? Osmanlı Devleti bazı iç ve dış karışıklıklar nedeniyle 17. yüzyılda Duraklama Dönemine girmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemine girmesinin ekonomik nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi neden - sonuç cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisindeserin sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi evde kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez? Düşüp yaralandığımızda, en çok hangi besin içeriğini içeren besinleri daha fazla tüketmeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olmaz? Gitmek sözcüğü ,aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Muz, ayçiçeği ve tütün üretiminde ilk sırayı alan bölgeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir